darbai - 50248-2020

Submission deadline has been amended by:  103216-2020
03/02/2020    S23

Vengrija-Győr: Poilsio zonų remonto darbai

2020/S 023-050248

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_21314713
Adresas: Városház tér 1.
Miestas: Győr
NUTS kodas: HU221 Győr-Moson-Sopron
Pašto kodas: 9021
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Wéberné Csonka Amanda
El. paštas: csonka.amanda@gyor-ph.hu
Telefonas: +36 96500252
Faksas: +36 96500189
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gyor.hu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000017882020/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000017882020/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kivitelezési szerződés - Eötvös park

Nuorodos numeris: EKR000017882020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45236290 Poilsio zonų remonto darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kivitelezési szerződés a TOP-6.3.2-16-GY1 számú pályázati felhívás keretében benyújtandó Generációk Zöld Belvárosa című projektben megvalósuló környezetrendezési munkák elvégzésére - Eötvös park

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1.00 HUF
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45111291 Statybvietės eksploatavimo darbai
45112711 Kraštovaizdžio darbai parkuose
45112723 Kraštovaizdžio darbai žaidimų aikštelėse
45236250 Parkų paviršių lyginimo darbai
45236210 Vaikų žaidimo zonų paviršių lyginimo darbai
45111100 Griovimo darbai
45111200 Statybvietės parengimo ir valymo darbai
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
37535280 Žaidimų aikštelių laipomieji suoleliai
43325000 Parkų ir žaidimo aikštelių įrenginiai
45233200 Įvairūs dangos darbai
45233260 Pėsčiųjų kelių statybos darbai
45233293 Gatvės įrenginių montavimas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU221 Győr-Moson-Sopron
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Magyarország, Győr, Eötvös tér; 7044/1 és 7044/2 hrsz.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Főbb feladatok:

— Finom tereprendezés (5 952 m2),

— Új út- illetve térburkolatok kiépítése (1 650 m2), futópályára és az idősek játszóterén öntött gumi ütéscsillapító burkolatot kiépítése (623 m2),

— Park illetve játszótéri berendezések (hulladékgyűjtők (10 db), padok-asztalok (24 db), új játszó- illetve szabadtéri-sport eszközök (1db)) áthelyezése,

— Növényültetés (4 375 db; lombos fa/cserje, örökzöld fa/cserje), gyepesítés (3 594 m2),

— Automata öntöző rendszer kiépítés (5 000 m2),

— Kerékpártároló (5 db),

— Kandeláber oszlop (29 db); lámpatestek (29 db).

A tervezett felújítás munkálatai nem építési engedély köteles tevékenységek.

A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő kötelezettsége.

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka (Kbt. 61.§ (4) bekezdés): jelen beruházás egy több részben megvalósuló parkrekonstrukció egyik eleme, így a nagyobb beruházás egy része. Ez a beruházási elem, a munkálatok térbeni (azonos munkaterület), szervezési, és időbeni (egyes kivitelezési feladatok csak mások teljesítésének függvényében, összehangoltan végezhetők) összefüggése miatt további részekre nem bontható.

Teljesítés időtartama:

— A munkálatok az iskolai szünet időtartama alatt végezhetőek, illetve fejezendők be, ezért a kivitelezésre rendelkezésre álló időtartam: 15.6.2020-től 31.7.2020-ig, mely időpont a műszaki átadás-átvétel megkezdésének kötbérterhes határideje,

— A műszaki átadás-átvétel időtartama (Ptk. 6:247. § (2) bekezdés): legfeljebb 30 naptári nap, de legkésőbb 28.8.2020.

A felhívás II.2.7) pontjában megadott Kezdési időpont jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ez azonban nem érinti a jelen ütemezésben a műszaki átadás-átvétel megkezdésére vonatkozóan megadott kötbérterhes rész-határidőt, illetve a II.2.7) pontban Befejezés időpontjaként megadott dátumot, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának – a nyertes pályázat előírt elszámolására tekintettel lehetséges legkésőbbi – időpontja.

A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: 2.1 M2.1) szerinti szakember vonatkozásában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli útépítési munkákban szerzett szakmai gyakorlata (db;min0/max3) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: 2.2 M2.2) szerinti szakember, végzettség megszerzését követően, park építési munkákban szerzett szakmai gyakorlata (db;min0/max3) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: 3. Jótállási idő vállalása (hónap; min.12/max.36) / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 70
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1.00 HUF
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 15/06/2020
Pabaiga: 28/08/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

TOP-6.3.2-16-GY1 számú pályázati felhívás

II.2.14)Papildoma informacija

Becsült értéknél – II.1.5), II.2.6) pontokban – technikai érték került megadásra.

II.2.5) pont esetében:

— Ár kritérium: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

— Pontszám 0-10-ig,

— Módszer:

— 1.é.sz.: fordított arányosítás;

— 2.é.sz: egyenes arányosítás;

— 3.é.sz: arányosítás.

Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó információk az AD 27. és 33-34.oldalon találhatók.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A kizáró okok felsorolása:

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;

2. az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.

A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]

Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Igazolás

Az ajánlatban: Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,

— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel az AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P1) nyilatkozata a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafele számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kr 19.§(1)c) Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kr 19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Alkalmas AT, ha

P1) rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább 85 000 000 Ft mértékű teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).

A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlat benyújtásakor a Kr II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Mivel AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ben feltüntetni. (AK ezzel összefüggésben felhívja AT figyelmét a Kbt. 62.§(1)i) pont rendelkezésére)

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)). M.2.1): a képzettség igazolására benyújtandó a nevezett szakember által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajza és végzettségét igazoló dokumentum. Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető. M.2.2): végzettség igazolására benyújtandó az ezt igazoló dokumentum. Az M.2.1) és M2.2) feltételekhez megnevezett szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai is benyújtandók.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Alkalmas ajánlattevő, ha

M1) rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, olyan kivitelezési munkára vonatkozó szerződéssel/szerződésekkel, amely keretében/amelyekben összesen megvalósult legalább

— 1 200 m2 új térkő és/vagy beton és/vagy aszfalt anyagú út és/vagy tér burkolat építése, és

— 26 db park- és/vagy játszótér-berendezés (játszó- /szabadtéri sport- eszköz; pad; asztal; hulladékgyűjtő) kihelyezése, és

— 3 200 db növény (lombos fa/cserje és/vagy örökzöld fa/cserje és/vagy évelő növény) kiültetése, és

— 3 700 m2-n automata öntözőrendszer kiépítése, és

— 460 m2 öntött gumiőrleményes sportpálya burkolat kivitelezése is.

M2) rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonandó szakemberekkel

M2.1) 1 fő, aki rendelkezik MV-M vagy MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultságnak a 266/2013. Kr. szerint megfelelő képzettséggel: az előírt jogosultságok valamelyikének megszerzéshez szükséges végzettséggel - vagy a bejegyzéshez szükséges egyenértékű végzettséggel - és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel);

M2.2) 1 fő, aki rendelkezik legalább középfokú tájrendező/kertészeti/növényültetési/növényvédelmi - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel.

Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))

M1) Valamennyi előírt mennyiségi feltétel igazolható tetszőleges számú korábbi teljesítéssel. Több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része/részteljesítése volt az igazolni kívánt tartalmú teljesítés is.

M2) Egy szakember több pozícióra jelölhető. Az M2.1) pont szerint előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.

Elegendő annak a gazdasági szereplőnek benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).

Amennyiben M2.1) vagy M2.2) pontnak való megfeleléshez ajánlatkérő több személyt kíván megnevezni, köteles az ajánlatában - adott esetben az erre kiadásra kerülő nyilatkozaton - kifejezetten nyilatkozni az értékelés 2.1 vagy 2.2 rész-szempontjai vonatkozásában figyelembe veendő személyre vagy több személy esetén tekintetükben ajánlattevő által felállított sorrendre vonatkozóan. Ajánlatkérő ezen nyilatkozatnak megfelelően végzi el a bírálatot és az értékelést.

Fogalommagyarázat:

M2.1) Előírt jogosultságoknak megfelelő képzettségekre vonatkozó részletes információk az AD 33-34.oldalán találhatók

M2.2) körében elfogadott végzettségek:

— középfokú szakirányú végzettség (kertész/dísznövénykertész),

— okl. tájrendező és kertépítő mérnök,

— okl. tájépítészmérnök,

— okl. táj- és kertépítészmérnök,

— okl. kertészmérnök,

— okl. növénytermesztő mérnök,

— okl. természetvédelmi mérnök.

Nem magyarországi letelepedésű szakember esetén ezek bármelyikével egyenértékű végzettség.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Mellékköt-k, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a))

Késedelmi kötbér (1 %,max.20 %), meghiúsulási kötbér (20 %).

Jótállás: vállalás szerint, de min 12 hónap.

Teljesítési biztosíték (5 % – Kbt.134.§(2)); jóteljesítési biztosíték (5 % – Kbt.134.§(3)). Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.

Finanszírozás

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Támogatásból, utófinanszírozással.

Jogszabályok:

— Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)

— 322/2015 (X.30) Kr. 30-32/B.§

— 272/2014. (XI. 5.) Kr,

— 2007. évi CXXVII. tv

— Ptk. 6:130.§(1)-(2)

Előleg: 5 %, de max 75 000 000 Ft; elszámolás: a részszámlában.

Számlázás: 1 rész- (50 %-s készültségnél) és 1 végszámla.

Tartalékkeret: nincs.

Részletek szerz. terv-ben.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 02/03/2020
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 02/03/2020
Vietos laikas: 13:00
Vieta:
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

A Kbt. 68. § rendelkezései szerint.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

1. Az eljárás feltételes, a Kbt. 53.§ (6) alapján az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

2. Felhívás IV.2.6) esetében két hónap = 60 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re.

3. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

4. Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség:nincs.

5. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb.

6. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.

7. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.

8. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

9. AK nem írja elő, így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

10. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill. – adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8), (12),), ill. Kbt.35.§(2a) szerint.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni.

Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.

AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő.

EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.

AT az alk. felt megf. és a kiz. ok ig-ra a Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint is jogosult.

11. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;

b. és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

12. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Kereskedelmi-szakmai ajánlat benyújtása elvárás. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata – adott esetben – Ép Kr 25.§ szerint.

13. FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó (lajstromsz.: 00195).

14. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot. Felhívás III.2.2) pont kapcsán alk. jogszabályok:Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7);Ép. Kr. 30-32/B.§;272/2014. (XI. 5.) Kr.;2007. évi CXXVII. tv;Ptk. 6:130.§(1)-(2)

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

15. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

16. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

17. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

18. A szerződéskötés feltétele, hogy

a. a nyertes AT (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös AT) rendelkezzen a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerinti építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítással: 50 000 000 Ft/év és 25 000 000 Ft/kár.

b. az M2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberesetében – amennyiben az eljárás során az alkalmassági feltételként előírt, bejegyzéshez szükséges képzettséggel (végzettséggel és gyakorlati idővel) rendelkezik, de bejegyzése még nem valósul meg – a 266/2013.(VII. 11.) Kormányrendelet szerinti, előírt felelős műszaki vezetői jogosultságának meglétének igazolása;

c. a teljesítés során építési tevékenységet végző GSz-k Étv. szerinti bejegyzésének megléte.

Fentiek hiányát az AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

Az ajánlat II.2.5 pont szerinti elemei a szerződés részévé válnak. (Kbt.131.§ (2))

A nyertes ajánlattevő továbbá köteles

d. a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 15 (tizenöt) napon belül indikatív műszaki ütemtervet, valamint engedélyezett forgalomtechnikai tervet kell benyújtania,

A megvalósítás feltétele ennek az ajánlatkérővel egyeztetett, elfogadott formában történő véglegesítése.

19. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

20. Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

21. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/01/2020