Dostawy - 504001-2019

Submission deadline has been amended by:  138723-2020
25/10/2019    S207

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2019/S 207-504001

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1. Województwo Świętokrzyskie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Adres pocztowy: al. IX Wieków Kielc 3
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin
Adres pocztowy: Podzamcze 45
Miejscowość: Chęciny
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 45
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-736
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Artwińskiego 3
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Adres pocztowy: ul. Czerwona Góra 10
Miejscowość: Chęciny
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 6. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Adres pocztowy: Czarniecka Góra 43
Miejscowość: Stąporków
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 7. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 5
Miejscowość: Morawica
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Karola Olszewskiego 2A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-25-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 9. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 10. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Adres pocztowy: ul. dr. Zygmunta Schinzla 13
Miejscowość: Sandomierz
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 11. Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Gimnazjalna 41 B
Miejscowość: Końskie
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 12. Szpital Powiatowy w Chmielniku
Adres pocztowy: ul. Kielecka 1
Miejscowość: Chmielnik
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 13. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres pocztowy: ul. K. Szymanowskiego 11
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 14. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Adres pocztowy: ul. 11-go Listopada 78
Miejscowość: Staszów
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 12
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 16. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 17. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Adres pocztowy: ul. Radomska 70
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 18. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Prosta 30
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-371
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 19. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żelazna 35
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 20. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 28
Miejscowość: Włoszczowa
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 29-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 21. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 22
Miejscowość: Pińczów
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Numer referencyjny: OK-III.272.1.62.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu informatycznego u wskazanych partnerów projektu, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1D do SIWZ „Wykaz lokalizacji dostaw i zestawienie ilościowe”.

2. Zamówienie realizowane będzie w 2 częściach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na 1 lub 2 części):

a) część I – dostawa sprzętu komputerowego;

b) część II – dostawa urządzeń drukujących.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 253 765.96 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
30237200 Akcesoria komputerowe
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby partnerów - obszar województwa świętokrzyskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć I – dostawa sprzętu komputerowego:

1. zestaw komputerowy typ 1 - 291;

2. zestaw komputerowy typ 2 - 62;

3. komputer stacjonarny AIO - 73;

4. laptop typ 1 - 65;

5. laptop typ 2 - 4;

6. laptop typ 3 - 1;

7. tablet typ 1 - 27;

8. tablet typ 2 - 2;

9. zestaw do telekonferencji typ 1 - 11;

10. zestaw do telekonferencji typ 2 - 12;

11. zasilacz UPS do komputera stacjonarnego - 20;

12. wózek mobilny - 40;

13. pakiet biurowy - 265;

14. antywirus – pakiet dla 100 użytkowników oraz 5 serwerów - 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1A do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu/urządzenia wskazanego w „Formularzu cenowym” (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań zamawiającego oraz:

a) zestaw komputerowy typ 1:

­1) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku – min. 1 700 pkt w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego rating (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2014);

2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania komputerów z systemem równoważnym - certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

b) zestaw komputerowy typ 2 i komputer stacjonarny AIO:

­1) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku – min. 2 100 pkt w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego rating (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2014);

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania komputerów z systemem równoważnym - certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

c) laptop typ 1 i typ 2:

­1) wynik testów (w postaci pliku pdf) opublikowany na stronie konsorcjum BapCo - tzw. Full Disclosure Reports, potwierdzający wydajność całego oferowanego laptopa rating) min. 1 450 pkt w teście BAPCoMobileMark® 2014 oraz czas pracy na bateriach (MobileMark 2014 Battery Runtime) wyrażony w minutach nie mniej niż 600 w teście BAPCoMobileMark® 2014;

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania laptopów z systemem równoważnym - certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

d) laptop typ 3:

­1) wynik testów (w postaci pliku pdf) opublikowany na stronie konsorcjum BapCo - tzw. Full Disclosure Reports, potwierdzający wydajność całego oferowanego laptopa (rating) min. 2 000 pkt w teście BAPCoMobileMark® 2014 oraz czas pracy na bateriach (MobileMark 2014 Battery Runtime) wyrażony w minutach nie mniej niż 800 w teście BAPCoMobileMark® 2014;

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania laptopów z systemem równoważnym - certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

e) tablet typ 2 z klawiaturą:

1) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania laptopów z systemem równoważnym - certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

f) zestaw do telekonferencji typ 1 i typ 2 - komputer typu mini PC:

­1) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany komputer wymaganego wyniku – min. 600 pkt w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego rating (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2014);

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 070 266.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie w części udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość zamówienia wskazana w pkt. II.2.6 dotyczy najszerszego okresu gwarancji, który podlega ocenie punktowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000 Sprzęt peryferyjny
30232110 Drukarki laserowe
30216110 Skanery komputerowe
30174000 Maszyny produkujące etykiety
30216130 Czytniki kodu kreskowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby partnerów - obszar województwa świętokrzyskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń drukujących:

1. drukarka A4 mono - 37;

2. urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 20;

3. urządzenie wielofunkcyjne A3 mono - 2;

4. skaner dokumentów - 5:

5. drukarka kodów kreskowych - 8;

6. czytnik kodów kreskowych typ 1 - 44;

7. czytnik kodów kredkowych typ 2 - 12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1B do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu/urządzenia wskazanego w „Formularzu cenowym” (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 183 499.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość zamówienia wskazana w pkt. II.2.6 dotyczy najszerszego okresu gwarancji, który podlega ocenie punktowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wskazane w pkt III.1.3.

2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt III.1.3 oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ww. ustawy (w zakresie wskazanym w pkt 13 - dla członków organu zarządzającego, organu nadzorczego, wspólników, komplementariuszy, prokurentów) i 21 ustawy (podmiot zbiorowy) oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 (odpowiednio dla osoby fizycznej lub dla członków organu zarządzającego, organu nadzorczego, wspólników, komplementariuszy, prokurentów) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ww. ustawy - oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ;

h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1170) - oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty i oświadczenia wg wskazań zawartych w rozdziale VI lit. B pkt 3-5 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

— dla części I - co najmniej 1 zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe i/lub laptopy i/lub tablety) do minimum 10 lokalizacji (obiektów o różnych adresach) o łącznej wartości tego zamówienia co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto,

— dla części II - co najmniej 1 zamówienie (w ramach jednej umowy), którego przedmiotem była jednorazowa dostawa urządzeń drukujących i skanujących (drukarki i/lub urządzenia wielofunkcyjne i/lub skanery i/lub czytniki kodów kreskowych) o łącznej wartości tego zamówienia co najmniej 150 000,00 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ oraz załączenia dowodów czy dostawy te zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, POLSKA, Budynek C-2, pokój 215 (II piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura jawna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że:

1) termin związania ofertą wskazany w pkt IV.2.6 ogłoszenia tj. 2 miesiące od ustalonej daty składania ofert odpowiada 60 dniom liczonym od ustalonej daty składania ofert;

2) zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

— dla części I - 39 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

— dla części II – 3 600 PLN (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych:

Nazwa banku i nr konta zamawiającego:

PKO Bank Polski SA - 09 1020 2629 0000 9002 0342 7002

Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, POLSKA

Tytuł wpłaty:

Wadium – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego – część nr .....

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b–e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium w formie niepieniężnej musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium należy złożyć w sposób określony w rozdziale X SIWZ, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza przesłania skanu gwarancji opatrzonego podpisem elektronicznym wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty dla danej części zamówienia.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 1 lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2019