Lucrări - 506452-2021

06/10/2021    S194

România-Constanța: Lucrări de reparare a drumurilor

2021/S 194-506452

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C RAJA S.A CONSTANTA
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Strada: Călăraşi, nr. 22-24
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: Daniela Gheorghita
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241481198
Fax: +40 241662577
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rajac.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128702
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in judetul Constanta, judetul Ialomita, judetul Ilfov si judetul Dambovita

Număr de referinţă: RO1890420/2021/SAP1/L1
II.1.2)Cod CPV principal
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de lucrari pe loturi:

Lot 1: Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in zona de Nord- Vest a judetului Constanta, in localitatile Medgidia, Harsova, M Kogalniceanu si in judetul Ialomita, in localitatile Fetesti si Tandarei

Lot 2: Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in Sud- Estul judetului Constanta, in localitatile: Cumpana, Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinesti, Mangalia (inclusiv statiuni), Techirghiol, Baneasa, Ostrov, Negru-Voda.

Lot 3: Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita.

In functie de necesitati si oportunitati, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita executarea lucrarilor si in alte localitati nenominalizate din zona, in limita cantitatilor si valorilor contractate.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari: in a 12 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Intrebarile se vor posta in SEAP la sectiunea intrebari.

Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse cu respectarea termenului limita stabilit in invitatia de participare: in a 10 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor

Entitatea Contractanta va raspunde doar solicitarilor de clarificari adresate de operatorul economic pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 26 395 200.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 1
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

localitatile: Buftea, Corbeanca, Crevedia, judetul Ilfov si Cornesti , judetul Dambovita

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. pentru mp de carosabil reabilitat , pe tipuri de trafic.

Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 4800 mp

Cantitati Acord cadru: minim 3600 mp, maxim 4800 mp

Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 2.030.400,00 lei , maxim: 2.707.200,00lei

Cantitati contracte subsecvente: minim: 900 mp, maxim: 1200 mp

Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 507.600,00 lei, maxim: 676.800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 707 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in Sud-Estul judetului Constanta, in localitatile: Cumpana, Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinesti, Mangalia ( inclusiv statiuni), Techirghiol, Baneasa, Ostrov, Negru-Voda

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sud- Estul judetului Constanta, in localitatile : Cumpana, Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinesti, Mangalia ( inclusiv statiuni),

Techirghiol, Baneasa, Ostrov, Negru-Voda.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. pentru mp de carosabil reabilitat , pe tipuri de trafic.

Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 14 000 mp

Cantitati Acord cadru: minim 10400 mp, maxim 14000 mp

Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 5.865.600,00 lei , maxim: 7.896.000,00lei

Cantitati contracte subsecvente: minim: 2600 mp, maxim: 3500 mp

Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 1.466.400,00 lei, maxim: 1.974.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 896 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrari de umplutura si refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA SA la conductele de apa si canalizare in zona de Nord- Vest a judetului Constanta, in localitatile Medgidia, Harsova, M Kogalniceanu, Harsova si in judetul Ialomita, in localitatile Fetesti si Tandarei

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45233142 Lucrări de reparare a drumurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

in localitatile Medgidia, M. Kogalniceanu, Harsova si in judetul Ialomita, in localitatile Fetesti si Tandarei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrarile prevazute: conform proiectului tehnic nr. 47/2021, intocmit de RAJA S.A. Constanta pentru mp de carosabil reabilitat, pe tipuri de trafic

Cantitatea Acordului cadru pentru care se va intocmi oferta este : 28000 mp

Cantitati Acord cadru: minim 20000 mp, maxim 28000 mp

Valori estimate pentru Acordul cadru: minim: 11.280.000,00 lei , maxim: 15.792.000,00 lei

Cantitati contracte subsecvente: minim: 5000 mp, maxim:7000 mp

Valoari estimate contracte subsecvente: minim: 2.820.000,00 lei, maxim: 3.948.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 792 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa in DUAE, la Partea II- Informatii referitoare la operatorul economic, Punctul B- Informatii privind reprezentantii operatorului economic si la Partea III-Motive de excludere, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Nota: In DUAE la Partea II, la punctul B- Informații privind reprezentanții operatorului economic, se vor declara toti reprezentantii legali ai operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC (la persoane imputernicite) si, daca este cazul, se vor declara si si persoanele împuternicite să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice, caz in care se va atasa imputernicire completata conform Formularului 1, din Sectiunea III.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc/ lot, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documente justificative:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al tuturor membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

Cerinta 2: Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa in DUAE, la Partea III-Motive de excludere, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc/ lot, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documente justificative:

- Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Administratia Financiara, care sa ateste lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat, valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal.

- Certificat de Atestare Fiscala privind plata impozitelor si taxelor, eliberat de Primarie, care sa ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal.

Pentru sediile secundare, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat datorate.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente in tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Cerinta 3: Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.73 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa in DUAE, la Partea III-Motive de excludere, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie in S.C. RAJA S.A.: Aurel Presura- Director General, Octavia Moise-Director Economic, Adrian Florea- Director Tehnic, Maria Budes–Director Juridic, Iulian Georgescu- Control Financiar Preventiv, Maria Boghici- Sef Serviciu Achizitii, Daniela Gheorghita- Sef Birou Achizitii 1, Magda Georgescu- Economist-Birou Achizitii 1.

Cerinta 4:

Informatii privind asocierea

Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si Acordul de asociere -Formularul AA din Secţiunea II. Ofertantul castigator va prezenta Acordul de asociere semnat si stampilat, in original, la semnarea contractului.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasaca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa in DUAE, la

Partea IV-Criteriile de selectie, punctul A, de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc/lot, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

Documente justificative:

1. Pentru persoane juridice romane/straine: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

2) Pentru persoane fizice romane/straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o formă de înregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul /ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 3 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei anuala de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de minim: 670.000,00 lei In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii va/vor confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei anuala de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de minim: 3.900.000,00 lei In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii va/vor confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei anuala de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari anteriori (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie de minim: 1.900.000,00 lei In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii va/vor confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant/candidat si tert sustinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform Formular nr. 2F - Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul in care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odata cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant/candidat si tert sustinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform Formular nr. 2F - Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul in care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odata cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant/candidat si tert sustinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform Formular nr. 2F - Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul in care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odata cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza categoriile de servicii/lucrari din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii propusi in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1)

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Lot 3-Declararea principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare, a caror valoare cumulata a fost de minim 670.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim trei contracte. Prin lucrari similare se inteleg: lucrari de construire si/ sau de modernizare si/ sau de reabilitare de drumuri si/ sau strazi.

Loturile: 3 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/are acces (dotare proprie/inchiriere/ alte forme de punere la dispozitie) la cel putin urmatoarele autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor de reparatii si intretinere: - Autogreder- 1 buc - Compactor- 1 buc - Perie mecanica- 1 buc - Autogudronator/ similar- 1 buc - Masina de taiat asfalt- 1 buc - Autocisterna - 1 buc

Loturile: 2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/are acces (dotare proprie/inchiriere/ alte forme de punere la dispozitie) la cel putin urmatoarele autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor de reparatii si intretinere: - Autogreder- 1 buc - Compactor- 1 buc - Perie mecanica- 1 buc - Autogudronator/ similar- 1 buc - Masina de taiat asfalt- 1 buc - Autocisterna - 1 buc

Loturile: 3 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza categoriile de servicii/lucrari din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii propusi in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1)

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Declararea principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare, a caror valoare cumulata a fost de minim 3.900.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim trei contracte. Prin lucrari similare se inteleg: lucrari de construire si/ sau de modernizare si/ sau de reabilitare de drumuri si/ sau strazi.

Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/are acces (dotare proprie/inchiriere/ alte forme de punere la dispozitie) la cel putin urmatoarele autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrarilor de reparatii si intretinere: - Autogreder- 1 buc - Compactor- 1 buc - Perie mecanica- 1 buc - Autogudronator/ similar- 1 buc - Masina de taiat asfalt- 1 buc - Autocisterna - 1 buc

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza categoriile de servicii/lucrari din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii propusi in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1).

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Lot 2-Declararea principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare, a caror valoare cumulata a fost de minim 1.900.000,00 lei fara TVA, la nivelul a maxim trei contracte. Prin lucrari similare se inteleg: lucrari de construire si/ sau de modernizare si/ sau de reabilitare de drumuri si/ sau strazi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea categoriilor de lucrarilor care urmeaza a fi executate de catre subcontractant/subcontractanti. Necompletarea acordului de subcontractare cu informatiile minime solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine procentul sau valoarea lucrarilor la care se ridica partea/partile subcontractate, iar acesta va ...

Se va completa in DUAE, la Partea IV-Criteriile de selectie, punctul C, unde la descriere trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara descrierea lucrarilor executate, beneficiarul, data si numarul documentului justificativ care atesta ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit (recomandari/ procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/ e.t.c ). Documentele justificative pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc/lot, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile Documente justificative: - documente relevante (copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit/ recomandari/ procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/ e.t.c.), care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si din care sa rezulte ca ...

Se va completa, in DUAE - Partea a IV - „Conditii de selectie - Sectiunea C -Capacitatea tehnica si profesionala - 1d) Instalatii, utilaje si echipamente” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va completa Formular nr. 9 si Anexa la Formular - Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul i...

Se va completa, in DUAE - Partea a IV - „Conditii de selectie - Sectiunea C -Capacitatea tehnica si profesionala - 1d) Instalatii, utilaje si echipamente” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va completa Formular nr. 9 si Anexa la Formular - Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul is...

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea categoriilor de lucrarilor care urmeaza a fi executate de catre subcontractant/subcontractanti. Necompletarea acordului de subcontractare cu informatiile minime solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine procentul sau valoarea lucrarilor la care se ridica partea/partile subcontractate, iar acesta va ...

Se va completa in DUAE, la Partea IV-Criteriile de selectie, punctul C, unde la descriere trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara descrierea lucrarilor executate, beneficiarul, data si numarul documentului justificativ care atesta ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit (recomandari/ procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/ e.t.c ). Documentele justificative pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc/lot, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile Documente justificative: - documente relevante (copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit/ recomandari/ procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/ e.t.c.), care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si din care sa rezulte ca ...

Se va completa, in DUAE - Partea a IV - „Conditii de selectie - Sectiunea C -Capacitatea tehnica si profesionala - 1d) Instalatii, utilaje si echipamente” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Se va completa Formular nr. 9 si Anexa la Formular - Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. In cazul in care ofertantul ...

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea categoriilor de lucrarilor care urmeaza a fi executate de catre subcontractant/subcontractanti. Necompletarea acordului de subcontractare cu informatiile minime solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine procentul sau valoarea lucrarilor la care se ridica partea/partile subcontractate, iar acesta va ...

Se va completa in DUAE, la Partea IV-Criteriile de selectie, punctul C, unde la descriere trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara descrierea lucrarilor executate, beneficiarul, data si numarul documentului justificativ care atesta ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit (recomandari/ procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/ e.t.c ). Documentele justificative pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc/lot, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile Documente justificative: - documente relevante (copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit/ recomandari/ procese-verbale de receptie/certificari de buna executie/certificate constatatoare/ e.t.c.), care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si din care sa rezulte ca ...

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Lot 1: 39.000 lei, Lot 2: 19.000 lei; Lot 3: 6.700 lei

Garanţia de participare va fi constituita conf. art. 42 din HG nr 394/2016. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, se va vira in contul RAJA SA, nr. RO36 RNCB 0114 014937350001, deschis la BCR Sucursala Constanta, CF 1890420. Instrumentul de garantare se transmite in SEAP impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garanţia emisă în altă limbă va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română. Perioada de valabilitate: 3 luni. de la data limita de depunere a ofertei. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator. Garantia va fi irevocabila.In cazul in care garantia se va constitui printr-un instrument de garantare se va utiliza Formularul 3 din Sectiunea II. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent si va fi in cuantum de 5% din pretul contractului, fara TVA. Forma de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului :

a) prin virament bancar, in contul RAJA SA nr. RO36RNCB0114014937350001 deschis la Banca Comerciala Romana SA

b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări.

In cazul in care garantia de buna executie se va constitui prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurări se va utiliza Formularul 4 din Sectiunea II.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si sunt clasate pe primul loc entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) prezentarea unei noi propuneri financiare caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

2. Clarificarile la documentatia de atribuire se vor solicita prin intermediul SEAP prin accesarea

sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire. Raspunsurile la clarificarile

solicitate se vor posta in SEAP la sectiunea „Clarificari, decizii la documentatia de atribuire”.

3. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, NUMAI LA SOLICITAREA ENTITATII CONTRACTANTE DOAR DE OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC/LOT. Documentele justificative prezentate, trebuie sa contina informatiile declarate/asumate prin DUAE.

4. Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul DA ( inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea " sau echivalent".

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de catre contestator, de un act al entitatii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RAJA SA - Directia Juridica
Adresă: Str. Calarasi, nr. 22-24
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900590
Țară: România
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241661940
Adresă internet: www.rajac.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2021