Dostawy - 506570-2020

26/10/2020    S208

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych

2020/S 208-506570

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 190-457665)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska (główna instytucja zamawiająca)
Adres pocztowy: VM-18 1/12
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue de la Loi/Wetstraat 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://curia.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Adres pocztowy: Strategic Communications Division 1 — SGAFFGEN.6 — Office SCHU 06/P001
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1046
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wsparcia BEREC
Adres pocztowy: Z.A. Meierovica Boulevard 14
Miejscowość: Riga
Kod NUTS: LV006 Rīga
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Łotwa
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://berec.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Adres pocztowy: MTC Block A Winemakers Wharf Grand Harbour
Miejscowość: Valletta
Kod NUTS: MT00 Malta
Kod pocztowy: MRS 1917
Państwo: Malta
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Adres pocztowy: Tour Europlaza — 20 avenue André Prothin CS 30154 - 92927 Paris La Défense Cedex
Miejscowość: Courbevoie
Kod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kod pocztowy: 92927
Państwo: Francja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eba.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Adres pocztowy: Gustav III:s Boulevard 40
Miejscowość: Solna
Kod NUTS: SE110 Stockholms län
Kod pocztowy: 169 73
Państwo: Szwecja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów
Adres pocztowy: PO Box 400
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kod pocztowy: FI-00121
Państwo: Finlandia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://echa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.efsa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Adres pocztowy: Wyattville Road, Loughlinstown
Miejscowość: Dublin
Kod NUTS: IE061 Dublin
Kod pocztowy: D18 KP65
Państwo: Irlandia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Europejskiego GNSS
Adres pocztowy: Janovskeho 438/2
Miejscowość: Prague
Kod NUTS: CZ01 Praha
Kod pocztowy: 17000
Państwo: Czechy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gsa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino pr. 16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: LT-01103
Państwo: Litwa
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eige.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Adres pocztowy: Westhafen Tower — Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt-am-Main
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eiopa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Europejska
Adres pocztowy: 1, rue du Fort Thüngen
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-1499
Państwo: Luksemburg
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Adres pocztowy: 201-203 rue de Bercy
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja Kształcenia
Adres pocztowy: Villa Gualino — Viale Settimio Severo 65
Miejscowość: Turin
Kod NUTS: ITC11 Torino
Kod pocztowy: 10133
Państwo: Włochy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.etf.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
Adres pocztowy: Eurojust (Procurement) PO Box 16183
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kod pocztowy: 2500 BD
Państwo: Niderlandy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eurojust.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
Adres pocztowy: 1 Vasilissis Sofias Str, Maroussi 151 24, Attiki
Miejscowość: Maroussi
Kod NUTS: EL3 ATTIKΗ
Kod pocztowy: 151 24
Państwo: Grecja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 120 Rue Marc Lefrancq BP 20392
Miejscowość: Valenciennes
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Vesilennuki 5
Miejscowość: Tallinn
Kod NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Kod pocztowy: 10415
Państwo: Estonia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eulisa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: Rue Treurenberg 22
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://srb.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Adres pocztowy: J-59
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: COV2 20/110
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://erc.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adres pocztowy: COV2 11/138
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
Adres pocztowy: W910
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/inea/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: Place Rogier, 16
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2
Adres pocztowy: TO 56
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imi.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Office of the Secretary of the Board of Governors of the European Schools
Adres pocztowy: Rue de la Science 23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eursc.eu/en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych

Numer referencyjny: EAC/2020/OP/0003
II.1.2)Główny kod CPV
22120000 Wydawnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 190-457665

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels, BELGIA.

Powinno być:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels, BELGIA. Biorąc jednak pod uwagę obecne okoliczności związane z pandemią COVID-19, główna instytucja zamawiająca może podjąć decyzję o przeprowadzeniu sesji otwarcia ofert wyłącznie w drodze wideokonferencji.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Podstawą prawną niniejszego postępowania jest rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046.