Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 506979-2021

08/10/2021    S196

Germania-Köln: Repetarea de servicii similare pentru ECCAIRS 2.0

2021/S 196-506979

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță Aviației (AESA)
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Siguranța aviației, mediul

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Repetarea de servicii similare pentru ECCAIRS 2.0

Număr de referinţă: EASA.2021.HVP.16
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului-cadru este dezvoltarea ulterioară, implementarea și întreținerea unui sistem de raportare a incidentelor și accidentelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48800000 Sisteme de informare şi servere
48810000 Sisteme de informare
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72250000 Servicii pentru sisteme şi asistenţă
72253200 Servicii de asistenţă pentru sisteme
72254100 Servicii de testare a sistemelor
72260000 Servicii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE Belgique / België
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Locul principal de executare:

În cadrul UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Principalele servicii preconizate sunt:

— dezvoltarea tehnică ulterioară a soluției,

— testarea finală de recepție de către utilizator,

— implementarea eficientă a soluției,

— întreținere evolutivă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui program de lucru multianual 2014 pentru asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) – Sectorul transporturilor pentru perioada respectivă. Acordul de grant MOVE/E4/SUB/CEF/PSA/2019-39/SI2.807751.

II.2.14)Informații suplimentare

Ad. II.2.5) Ofertanților li s-a solicitat să depună o declarație care să confirme conformitatea continuă a ofertelor lor inițiale.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Circumstanțele care justifică utilizarea procedurii negociate în conformitate cu punctul 11.1, litera (e) din Anexa la Regulamentul financiar sunt:

— noile servicii constând în repetarea unor servicii similare sunt în conformitate cu proiectul de bază al contractului-cadru multiplu inițial rezultat din procedura EASA.2019.HVP.01 (adică, acestea sunt în sfera de aplicare a contractului inițial și a specificațiilor tehnice);

— contractul-cadru multiplu inițial a fost atribuit după publicarea unui anunț de participare;

— lansarea acestei proceduri a avut loc pe parcursul implementării contractului inițial și pe parcursul celor trei ani ulteriori semnării;

— posibila utilizare a procedurii negociate fără publicarea prealabilă a fost anunțată în caietul de sarcini al licitației pentru contractul-cadru multiplu inițial;

— în conformitate cu principiul proporționalității, noile servicii nu reprezintă mai mult de 50 % din suma inițială a contractului-cadru multiplu inițial.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 037-082434
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: EASA.2019.FC.05.AM01
Titlu:

Modificarea 01 la contractul-cadru ECCAIRS.2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Bilbomatica S.A.
Localitate: Bilbao
Cod NUTS: ES213 Bizkaia
Țară: Spania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 500 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: EASA.2019.FC.06.AM01
Titlu:

Modificarea 01 la contractul-cadru ECCAIRS.2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ATOCRIS Consortium (leader: Atos Belgium S.A., member: C.R.I. Luxembourg S.A.)
Localitate: Zaventem
Cod NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C.R.I. Luxembourg S.A. (consortium partner to leader Atos S.A.)
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU Luxembourg
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 500 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: EASA.2019.FC.07.AM01
Titlu:

Amendamentul nr. 01 la contractul-cadru ECCAIRS.2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FINCONS SPA (in consortium with Softeco Sismat S.r.l.)
Localitate: Milan
Cod NUTS: ITC4C Milano
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Softeco Sismat S.r.l.
Localitate: Genova
Cod NUTS: ITC33 Genova
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 500 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3) (din anunțul de participare).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2021