Prekės - 50756-2020

03/02/2020    S23

Polska-Kraków: Owoce, warzywa i podobne produkty

2020/S 023-050756

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Areszt Śledczy w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Montelupich 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 31-155
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Areszt Śledczy w Krakowie
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Tel.: +48 126301110
Faks: +48 126335354
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zp.sw.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy róznych art. spozywczych do 10 jednostek SW okręgu krakowskigo

Numer referencyjny: 11/D/Kw-Ż/19
II.1.2)Główny kod CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część I – różne produkty spożywcze 15800000-6:

1. Makaron 2-jajeczny (świderki, wstążka – szeroka, muszelki, kolanka, nitki, zacierka) – 65 900,00 kg.

Część II – produkty przemiału ziarna 15600000-4:

1. Kasza jęczmienna średnia – 30 200,00 kg.

2. Kasza manna w opakowaniach do 10 kg – 8 800,00 kg.

3. Mąka pszenna typ 500 w opakowaniach 1 kg – 9 000,00 kg.

4. Mąka pszenna typ 500 w opakowaniach do 25 kg – 21 200,00 kg.

5. Mąka ziemniaczana w opakowaniach 1 kg – 2 880,00 kg.

6. Płatki kukurydziane w opakowaniach od 1 do 5 kg – 1 470,00 kg.

7. Płatki owsiane w opakowaniach 1 kg – 2 020,00 kg.

8. Ryż biały w opakowaniach 1 kg – 17 000,00 kg.

9. Ryż biały w opakowaniach do 25 kg – 23 500,00 kg.

Część III – owoce, warzywa i podobne produkty 15300000-1:

1. Granulat sojowy w opakowaniach do 15 kg – 3 900,00 kg.

2. Kostka sojowa w opakowaniach do 15 kg – 2 990,00 kg.

3. Kotlet sojowy a la schabowy w opakowaniach do 10 kg – 2 440,00 kg.

4. Krajanka sojowa w opakowaniach do 15 kg – 870,00 kg.

5. Pasztet sojow...

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 843 179.24 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Makaron

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000 Różne produkty spożywcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową,

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – różne produkty spożywcze 15800000-6:

1. Makaron 2-jajeczny (świderki, wstążka – szeroka, muszelki, kolanka, nitki, zacierka) – 65 900,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mąka, kasza, inne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – produkty przemiału ziarna 15600000-4:

1. Kasza jęczmienna średnia – 30 200,00 kg.

2. Kasza manna w opakowaniach do 10 kg – 8 800,00 kg.

3. Mąka pszenna typ 500 w opakowaniach 1 kg – 9 000,00 kg.

4. Mąka pszenna typ 500 w opakowaniach do 25 kg – 21 200,00 kg.

5. Mąka ziemniaczana w opakowaniach 1 kg – 2 880,00 kg.

6. Płatki kukurydziane w opakowaniach od 1 do 5 kg – 1 470,00 kg.

7. Płatki owsiane w opakowaniach 1 kg – 2 020,00 kg.

8. Ryż biały w opakowaniach 1 kg – 17 000,00 kg.

9. Ryż biały w opakowaniach do 25 kg – 23 500,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty sojowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III – owoce, warzywa i podobne produkty 15300000-1:

1. Granulat sojowy w opakowaniach do 15 kg – 3 900,00 kg.

2. Kostka sojowa w opakowaniach do 15 kg – 2 990,00 kg.

3. Kotlet sojowy a la schabowy w opakowaniach do 10 kg – 2 440,00 kg.

4. Krajanka sojowa w opakowaniach do 15 kg – 870,00 kg.

5. Pasztet sojowy (naturalny, z papryką, pieczarkami, pomidorami) 100 – 130 g – 4 838,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dżemy i marmolady

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IV – artykuły spożywcze 15000000-8:

1. Dżem (truskawkowy, brzoskwiniowy, czarna porzeczka, wieloowocowy) w opakowaniach 10 – 15 kg – 17 220,00 kg.

2. Dżem (truskawkowy, brzoskwiniowy, czarna porzeczka, wieloowocowy) w opakowaniach do 400 g – 2 200,00 kg.

3. Marmolada (wieloowocowa) w opakowaniach od 10 do 15 kg – 16 170,00 kg.

4. Marmolada (wieloowocowa) w opakowaniach do 400 g – 1 100,00 kg.

5. Miód sztuczny płynny w opakowaniach do 400 g – 3 535,00 kg.

6. Powidło (śliwkowe) w opakowaniach od 10 do 15 kg – 9 120,00 kg.

7. Powidło (śliwkowe) w opakowaniach do 400 g – 200,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oleje i tłuszcze

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 15400000-2:

1. Margaryna do smarowania pieczywa w kostce 200 lub 250 g – 99 700,00 kg.

2. Margaryna do smarowania pieczywa w kubkach 500 g – 15 200,00 kg.

3. Olej uniwersalny w opakowaniu jednostkowym do 5 l – 18 600,00 l.

4. Smalec wieprzowy w opakowaniach do 3 kg – 2 300,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warzywa konserwowe

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 15400000-2:

1. Margaryna do smarowania pieczywa w kostce 200 lub 250 g – 99 700,00 kg.

2. Margaryna do smarowania pieczywa w kubkach 500 g – 15 200,00 kg.

3. Olej uniwersalny w opakowaniu jednostkowym do 5 l – 18 600,00 l.

4. Smalec wieprzowy w opakowaniach do 3 kg – 2 300,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dodatki i przyprawy

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000 Różne produkty spożywcze
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część VI – owoce, warzywa i podobne produkty 15300000-1:

1. Fasolka szparagowa zielona konserwowa w opakowaniach do 1 kg – 900,00 kg.

2. Groszek konserwowy w opakowaniach od 300 do 500 g – 4 170,00 kg.

3. Kapusta czerwona konserwowa w opakowaniach 800 g – 5 kg – 4 520,00 kg.

4. Koncentrat pomidorowy 30 % w opakowaniach do 1 kg – 18 960,00 kg.

5. Kukurydza konserwowa w opakowaniach od 300 do 500 g – 2 250,00 kg.

6. Leczo pieczarkowe w opakowaniach od 1 do 5 kg – 12 650,00 kg.

7. Papryka konserwowa w opakowaniach do 1 kg – 2 550,00 kg.

8. Sałatka szwedzka w opakowaniach od 800 g do 5 kg – 4 660,00 kg.

9. Sałatka wielowarzywna w opakowaniach od 800 g do 5 kg – 5 660,00 kg.

10. Szczaw konserwowy w opakowaniach do 1 kg – 1 200,00 kg.

Część VII – różne produkty spożywcze 15800000-6 oraz 15300000-1:

1. Barszcz biały w proszku w opakowaniach do 5 kg – 1 270,00 kg.

2. Barszcz czerwony w proszku w opakowaniach do 5 kg – 1 270,00 kg.

3. Bazylia suszona w opakowaniach do 1 kg – 49,00 kg.

4. Bulion drobiowy w opakowaniach od 5 do 10 kg – 3 940,00 kg.

5. Bulion jarzynowy w opakowaniach od 5 do 10 kg – 2 030,00 kg.

6. Chrzan tarty w opakowaniach do 1 kg – 3 080,00 kg.

7. Cukier kryształ w opakowaniach do 1 kg – 87 300,00 kg.

8. Cukier wanilinowy w opakowaniach do 1 kg – 157,00 kg.

9. Cynamon mielony w opakowaniach do 1 kg – 215,50 kg.

10. Czosnek granulowany w opakowaniach do 1 kg – 570,00 kg.

11. Herbata czarna granulowana (luz) w opakowaniach od 1 do 10 kg – 4 550,00 kg.

12. Kakao – 50,00 kg.

13. Kawa zbożowa w opakowaniach od 1 do 10 kg – 4 090,00 kg.

14. Ketchup w opakowaniach do 1 kg – 1 560,00 kg.

15. Kminek w opakowaniach do 1 kg – 131,00 kg.

16. Koper suszony w opakowaniach do 1 kg – 475,00 kg.

17. Kwasek cytrynowy w opakowaniach do 1 kg – 200,50 kg.

18. Liść laurowy w opakowaniach do 1 kg – 336,00 kg.

19. Majeranek w opakowaniach do 1 kg – 324,00 kg.

20. Majonez w opakowaniach plastikowych lub szklanych do 1 kg – 2 690,00 kg.

21. Mieszanka warzyw suszonych w opakowaniach do 5 kg – 2 750,00 kg.

22. Musztarda w opakowaniach plastikowych do 1 kg – 5 200,00 kg.

23. Natka pietruszki suszona w opakowaniach do 1 kg – 160,00 kg.

24. Ocet w opakowaniach od 500 ml do 1 l – 2 255,00 l.

25. Papryka mielona w opakowaniach do 1 kg – 566,00 kg.

26. Pieprz mielony w opakowaniach do 1 kg – 1 015,00 kg.

27. Proszek do pieczenia w opakowaniach do 1 kg – 15,00 kg.

28. Przyprawa do zupy w płynie w opakowaniach do 1 l – 11 750,00 l.

29. Przyprawa typu Vegeta w opakowaniach do 1 kg – 5 730,00 kg.

30. Sos biały w proszku w opakowaniach do 5 kg – 540,00 kg.

31. Sos boloński w proszku w opakowaniach do 5 kg – 440,00 kg.

32. Sos grzybowy w proszku w opakowaniach do 5 kg – 740,00 kg.

33. Sól czosnkowa w opakowaniach do 5 kg – 150,00 kg.

34. Sól jodowana warzona w opakowaniach do 1 kg – 14 800,00 kg.

35. Syrop owocowy w opakowaniach od 3 do 5 l – 10 400,00 l.

36. Ziele angielskie całe w opakowaniach do 1 kg – 338,00 kg.

37. Zupa jarzynowa w proszku w opakowaniach do 5 kg – 2 220,00 kg.

38. Zupa kalafiorowa w proszku w opakowaniach do 5 kg – 670,00 kg.

39. Zupa ogonowa w proszku w opakowaniach do 5 kg – 670,00 kg.

40. Zupa pieczarkowa w proszku w opakowaniach do 5 kg – 3 020,00 kg.

41. Zupa porowa w proszku w opakowaniach do 5 kg – 920,00 kg.

42. Zupa selerowa w proszku w opakowaniach do 5 kg – 720,00 kg.

43. Żurek w płynie w butelkach 500 ml – 1 500,00 l.

44. Żurek w proszku w opakowaniach do 5 kg – 1 650,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ryby mrozone

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część VIII – ryby przetworzone i konserwowe 15200000-0:

1. Filet z mintaja mrożony w opakowaniach do 25 kg – 1 530,00 kg.

2. Kostka z mintaja mrożona w opakowaniach do 5 kg – 10 700,00 kg.

3. Śledź osolony (à la matjas) w opakowaniach do 5 kg – 3 660,00 kg.

4. Tusza z miruny mrożona (minimum 400 g/1 sztuka) w opakowaniach do 25 kg – 8 050,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ryby przetworzone

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część IX – ryby przetworzone i konserwowe 15200000-0:

1. Paprykarz szczeciński w opakowaniach 300 – 330 g – 15 390,00 kg.

2. Paprykarz szczeciński w puszce aluminiowej 130 g – 6 341,00 kg.

3. Sałatka makrelowa/sałatka rybna pikantna w opakowaniach 300 – 330 g – 10 190,00 kg.

4. Szprot w oleju w opakowaniach 300 – 330 g – 6 310,00 kg.

5. Szprot w pomidorach w opakowaniach 300 – 330 g – 10 760,00 kg.

6. Śledź w oleju w opakowaniach 300 – 330 g – 1 726,00 kg.

7. Śledź w pomidorach w opakowaniach 300 – 330 g – 2 026,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konsrwy drobiowe

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyny każdej z 10 jednostek objętych umową.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część X – konserwy i przetwory z mięsa 15131000-5:

1. Mielonka drobiowa w puszce aluminiowej 130 g – 11 111,00 kg.

2. Mielonka drobiowa w puszce aluminiowej 300 g – 9 690,00 kg.

3. Pasztet drobiowy w puszce aluminiowej 130 g – 12 751,00 kg.

4. Pasztet drobiowy w puszce aluminiowej 300 g – 9 800,00 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: stałośc ceny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 202-490841
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 1
Nazwa:

Makaron

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PHUP Kłos-Pol
Miejscowość: Podegrodzie
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 197 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 179 215.05 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 2
Nazwa:

Kasze, mąka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PHUP Kłos-Pol
Miejscowość: Podegrodzie
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 262 782.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 240 745.68 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 3
Nazwa:

Produkty sojowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FH Gracja Jolanta Zdunek
Miejscowość: Siemkowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 126 643.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 109 666.55 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 4
Nazwa:

Dżemy, marmolady i in.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FH Gracja Jolanta Zdunek
Miejscowość: Siemkowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 173.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 163 186.92 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 5
Nazwa:

Oleje i tłuszcze

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OL-Trade s.c.
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 543 250.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 507 764.25 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 6
Nazwa:

Warzywa konserwowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FH Gracja Jolanta Zdunek
Miejscowość: Siemkowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 224 954.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 191 977.08 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 7
Nazwa:

Dodatki i przyprawy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 8
Nazwa:

Ryby mrozone

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 9
Nazwa:

Konserwy rybne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hurt-Detal Mał-Mar Józef Kwieciński
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 362 257.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 346 992.66 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11/D/Kw-Ż/19
Część nr: 10
Nazwa:

Konserwy mięsne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konshurt Sp. z o.o. Sp. k.
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 42-202
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 268 512.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 207 884.19 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2020