Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 507847-2022

16/09/2022    S179

Suomija-Rovaniemi: Su klientais susijusios paslaugos

2022/S 179-507847

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 0730905-1
Adresas: PL 8013
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI Suomi / Finland
Pašto kodas: 96101
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Rovaniemen Verkko Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 2065168-7
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Napapiirin Vesi Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 2686109-5
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Napapiirin Kuituverkot Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 2768813-2
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Napapiirin Infra Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 2732706-2
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Enontekiön Sähkö Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 1571816-2
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Aurora Lämpö Oy
Nacionalinis registracijos Nr.: 1949748-3
Miestas: Rovaniemi
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Šalis: Suomija
El. paštas: hankinta@neve.fi
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.neve.fi
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74307/notice/107045
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/74307/call-for-tenders/1038
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Contact center -palvelu

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79342300 Su klientais susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Hankinnan kohteena on myynnillinen contact center -palvelu Napapiirin Energia ja Vesi -konsernille. Hankinnan tavoitteena on tuottaa konsernin asiakkaille selkeät ja toimivat asiointipalvelut ensimmäisen tason kontaktoinnille sekä myynnille. Ensimmäisen tason palveluilla tarkoitetaan toiminnoiltaan rutiininomaisia asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Tällaisia ovat mm. sopimuksenhallinta ja sopimusmuutokset sekä asiakkuuden hoitoon liittyvät taustatyöt, joita tehdään useaan eri kohdejärjestelmään.

Contact center -palvelun asiointipalvelut sisältävät muun muassa puhelinpalvelun, chatin, pikaviestintäpalvelun, sosiaalisen median (some), myyntipisteen ja sähköpostiasioinnin.

Hankintasopimus on voimassa kolme (3) vuotta, jonka jälkeen asiakkaalla on optio jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisehdot ja muut sopimusehdot määritellään neuvottelujen jälkeen lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79342200 Skatinimo paslaugos
79342320 Klientų aptarnavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FI1D7 Lappi
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Asiakaspalveluun kuuluu NEVE-konsernin fyysisen myyntipisteen hoitaminen Rovaniemellä.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Hankinnan kohteena on myynnillinen contact center -palvelu Napapiirin Energia ja Vesi -konsernille. Hankinnan tavoitteena on tuottaa konsernin asiakkaille selkeät ja toimivat asiointipalvelut ensimmäisen tason kontaktoinnille sekä myynnille. Ensimmäisen tason palveluilla tarkoitetaan toiminnoiltaan rutiininomaisia asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Tällaisia ovat mm. sopimuksenhallinta ja sopimusmuutokset sekä asiakkuuden hoitoon liittyvät taustatyöt, joita tehdään useaan eri kohdejärjestelmään.

Contact center -palvelun asiointipalvelut sisältävät muun muassa puhelinpalvelun, chatin, pikaviestintäpalvelun, sosiaalisen median (some), myyntipisteen ja sähköpostiasioinnin.

Hankinnan kohde ja sille asetetut alustavat vaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteellä 1 (Hankinnan kohteen ja menettelyn kuvaus).

Hankintasopimus on voimassa kolme (3) vuotta, jonka jälkeen asiakkaalla on optio jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisehdot ja muut sopimusehdot määritellään neuvottelujen jälkeen lopulliseen tarjouspyyntöön.

Hankinnan alustava aikataulu ja hankinnan vaiheet on kuvattu liitteellä 1. Tavoitteena on, että hankittava palvelu on NEVE-konsernin käytettävissä viimeistään huhtikuussa 2023.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Hankintasopimus on voimassa kolme (3) vuotta, jonka jälkeen asiakkaalla on optio jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisehdot ja muut sopimusehdot määritellään neuvottelujen jälkeen lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas mažiausias skaičius: 3
Didžiausias skaičius: 5
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Valinta tapahtuu osallistumishakemuksissa esitettyjen referenssitoimitusten pisteytyksen perusteella siten kuin liitteellä 1 (Hankinnan kohteen ja menettelyn kuvaus) on tarkemmin kuvattu. Pisteytys on esitetty liitteessä 2 (Referenssilomake).

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Tilaaja varaa option lisätä hankinnan piiriin uusia tytär-, osakkuus- ja muita konserniyhtiöitään.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kaupparekistereihin kuulumista koskeva vaatimus on esitetty ESPD-lomakkeella.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat valitaan noudattamalla tässä hankintailmoituksessa (erityisesti ESPD-lomakkeella) esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä alempana tässä kohdassa kuvattuja arviointiperusteita.

Hankintayksikkö soveltaa tässä hankinnassa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan erityisalojen hankintalain 84 §:ssä säädettyjä pakollisia poissulkemisperusteita, 85 §:ssä säädettyjä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyviä vaatimuksia sekä 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Lisäksi sovelletaan hankintalain 81 §:ssä säädettyjen harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. Ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan pakollisesta tai harkinnanvaraisesta poissulkemisperusteesta huolimatta siten kuin asiasta hankintalain 82 §:ssä säädetään.

Tarjoajaksi hyväksyttävällä ehdokkaalla tulee olla teknisen suorituskyvyn osoittamiseksi vähintään kolme (3) referenssitoimitusta hankinnan kohdetta vastaavan contact center -palvelun toimittamisesta. Kunkin referenssitoimituksen tulee täyttää pakolliset vaatimukset, jotka on esitetty liitteellä 2 (Referenssilomake). Täytetty referenssilomake tulee liittää tarjoukseen.

Osallistumishakemuksessa ilmoitettujen referenssitoimituksen asiakasarviointi pisteytetään referenssilomakkeella ilmoitettujen perusteiden mukaisesti. Osallistumishakemukseen tulee liittää referenssiasiakkaan täyttämä arviointilomake (Liite 3) jokaisesta pisteytettävästä referenssitoimituksesta.

Asiakasarvioiden perusteella vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta ehdokasta valitaan tarjoajiksi hankintamenettelyn seuraavaan vaiheeseen siten kuin liitteellä 1 (Hankinnan kohteen ja menettelyn kuvaus) on tarkemmin kuvattu.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Valitun toimittajan kanssa tehdä kirjallinen hankintasopimus. Hankintasopimuksen ehdot esitetään neuvotteluiden jälkeen lopullisessa tarjouspyynnössä.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/10/2022
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
Data: 24/10/2022
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Suomių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 4 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Hankintaan sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1398/2016, erityisalojen hankintalaki).

Tarkemmat tiedot hankinnan kohteesta, ehdokkaiden valinnasta ja hankintamenettelyn vaiheista ja aikataulusta on esitetty liitteellä 1 (Hankinnan kohteen ja menettelyn kuvaus). Ehdokkaiden arviointi ja valinta tarjoajiksi tapahtuu liitteellä 2 (Referenssilomake) kuvatun pisteytyksen perusteella. Jokaisesta pisteytettävästä referenssistä tulee liittää osallistumishakemukseen liitteenä 3 oleva Referenssiasiakkaan arviointilomake.

Hankintailmoituksesta ja osallistumispyynnöstä voi esittää lisätietokysymyksiä asetettuun määräaikaan mennessä HILMAssa. Kysymyksiin pyritään vastaamaan 30.9.2022 mennessä.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74307/notice/107045

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Markkinaoikeus
Adresas: Sörnäistenkatu 1
Miestas: Helsinki
Pašto kodas: 00580
Šalis: Suomija
El. paštas: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefonas: +358 295643300
Interneto adresas: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/09/2022