Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 509266-2020

27/10/2020    S209

Luxemburg-Luxemburg: EUDOR – Servicii de conservare digitală pe termen lung

2020/S 209-509266

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 174-419367)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
Adresă: 2, rue Mercier
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2985
Țară: Luxemburg
E-mail: OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://op.europa.eu/en/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

EUDOR – Servicii de conservare digitală pe termen lung

Număr de referinţă: OP/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este selectarea a maximum doi (2) operatori economici pentru furnizarea de servicii de conservare digitală pe termen lung.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 174-419367

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 26/10/2020
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 30/10/2020
Ora locală: 10:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 27/10/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 30/10/2020
Ora locală: 15:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Din cauza indisponibilității temporare a serviciilor de depunere electronică a ofertelor (e-Submission), termenul-limită de depunere a ofertelor a fost amânat. Data de deschidere a ofertelor a fost amânată în consecință.