Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 513665-2017

22/12/2017    S246

Luksemburg-Luxembourg: Storitve splošne pomoči uporabnikom

2017/S 246-513665

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2017/S 227-472193)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12 rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: ECA Procurement Service
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve splošne pomoči uporabnikom

Referenčna številka dokumenta: AO 631
II.1.2)Glavna koda CPV
72611000 Storitve tehnične računalniške podpore
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je izbrati gospodarski subjekt, ki bo zagotovil enotni podporni center za storitve splošne pomoči končnim uporabnikom Sodišča.

Zajema storitve klicnega centra za storitve IT in storitve, ki niso povezane z IT (in vključujejo človeške vire, logistiko, infrastrukturo in stavbe), podporne storitve, ki zajemajo podporo IT 1. stopnje in podporo IT 2. stopnje, upravljanje življenjskega cikla IT, upravljanje premoženja in podporo na ravni organizacije, ter dodatne storitve IT, ki jih lahko zahteva Sodišče, zagotavljanje kakovosti in poročanje, vključno s sporazumom o ravni storitve in operativnim priročnikom za storitev pomoči uporabnikom, rednim poročanjem in sestanki. Izčrpen opis storitev, ki jih je treba zagotoviti, je na voljo v oddelkih 3, 4, 5 in 6 razpisnih specifikacij.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/12/2017
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2017/S 227-472193

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Besedilo:
Datum: 15/01/2018
Se glasi:
Datum: 19/01/2018
Lokalni čas: 17:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Besedilo:
Datum: 19/01/2018
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 24/01/2018
Lokalni čas: 14:30
VII.2)Druge dodatne informacije:

Rok za prejem ponudb je 19.1.2018 (v primeru osebne dostave 19.1.2018 do 17:00).

Odpiranje ponudb bo potekalo 24.1.2018 ob 14:30 na Evropskem računskem sodišču, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg.