Storitve - 513867-2018

22/11/2018    S225

Belgija-Bruselj: Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah

2018/S 225-513867

Predhodno informativno obvestilo

To obvestilo je samo za predhodno obveščanje

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Poštni naslov: Rue de la Loi 170
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: 00 Not specified
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-naslov: srss-finance@ec.europa.eu
Telefon: +32 22951704
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Sporočanje
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah

Referenčna številka dokumenta: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

7 izvajalcev za zagotavljanje svetovalnih storitev (v podporo oblikovanju in/ali izvajanju reform) v eni ali več državah članicah na enem ali več naslednjih področjih politike:

— upravljanje in javna uprava, vključno z digitalno upravo,

— upravljanje prihodkov in upravljanje javnih financ,

— rast in poslovno okolje,

— trg dela, zdravje, socialne storitve, izobraževanje, pokojnine,

— finančni sektor in dostop do financ.

Podpora lahko zahteva ciljno usmerjeno strokovno znanje na področjih, kot so na primer zdravje, obdavčitev, energija, okolje, in bo v glavnem financirana iz programa za podporo strukturnim reformam (Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ena, več ali vse države članice EU

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vrste storitev, ki bodo zagotovljene v okviru te okvirne pogodbe, lahko zajemajo podporo reform na katerem koli področju politike reform, povezanem s kohezijo, konkurenčnostjo, produktivnostjo, inovacijami, pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, delovnimi mesti in naložbami.

II.2.14)Dodatne informacije

Program za podporo strukturnim reformam predvideva objavo odprtega javnega razpisa. Sodelovanje je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe (samostojne ponudnike ali konzorcije gospodarskih subjektov) v okviru pogodb, za vse fizične in pravne osebe s sedežem v tretji državi, ki so podpisale poseben sporazum z EU na področju javnih naročil, za države, ki so podpisale Sporazum o vladnih naročilih s STO, in mednarodne organizacije. Podizvajanje je dovoljeno.

II.3)Predvideni datum objave obvestila o naročilu:
10/12/2018

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Podporna služba za strukturne reforme generalnega sekretariata Evropske komisije je med drugim odgovorna za izvajanje programa za podporo strukturnim reformam (Uredba (EU) 2017/825), kakor je bila nazadnje spremenjena) za zagotavljanje prilagojene pomoči državam članicam, na njihovo zahtevo, za podporo pri oblikovanju in izvajanju institucionalnih in upravnih reform ter strukturnih reform, ki spodbujajo rast, in, v tem kontekstu, pomoč pri učinkoviti in uspešni uporabi ustreznih sredstev Unije.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/11/2018