Paslaugos - 514157-2020

28/10/2020    S210

Lenkija-Wołomin: Finansinio lizingo paslaugos

2020/S 210-514157

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 179-432386)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nacionalinis registracijos Nr.: 1251618560
Adresas: ul. Łukasiewicza 4
Miestas: Wołomin
NUTS kodas: PL912 Warszawski wschodni
Pašto kodas: 05-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
El. paštas: mzo@mzo.wolomin.pl
Telefonas: +48 223181492
Faksas: +48 223181407
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mzo.wolomin.pl/
Pirkėjo profilio adresas: https://miniportal.uzp.gov.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Udzielenie limitu leasingowego w kwocie do 5 000 000 PLN netto na zakup maszyn i urządzeń

Nuorodos numeris: ZP/13/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66114000 Finansinio lizingo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem umowy jest udzielenie limitu leasingowego w wysokości do 5 000 000 PLN netto na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń.

Kod CPV:

— 66114000-2 – usługi leasingu finansowego (uwaga – niniejsze postępowanie dotyczy leasingu operacyjnego),

— 66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Dostępność limitu ustala się do dnia 31 grudnia 2021 r. W okresie dostępności limitu Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą umowy leasingu na każdy przedmiot osobno do wyczerpania udzielonego limitu. Każda umowa leasingu zawierana będzie na warunkach określonych w części „Parametry umów leasingu” SIWZ.

Zamawiający dopuszcza również, zawieranie aneksów do każdej umowy leasingu regulujących zmianę wartości przedmiotu leasingu, zmianę harmonogramu płatności rat, itp.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 179-432386

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 26/10/2020
Vietos laikas: 10:45
Turi būti:
Data: 30/10/2020
Vietos laikas: 10:45
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 26/10/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 30/10/2020
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: