Paslaugos - 514524-2020

28/10/2020    S210

Slovėnija-Ljubljana: Draudimo paslaugos

2020/S 210-514524

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 197-478153)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nacionalinis registracijos Nr.: 5227992000
Adresas: Slovenska cesta 56
Miestas: Ljubljana
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Irena Homovc Gačnik
El. paštas: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
Telefonas: +386 12304375
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.elektro-ljubljana.si

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023.

Nuorodos numeris: JN2020/046
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66510000 Draudimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet javnega naročila je

1) kombinirano premoženjsko zavarovanje operativnega premoženja brez omrežja, kombinirano premoženjsko zavarovanje omrežja,

2) kombinirano premoženjsko zavarovanje naložbenih nepremičnin (stanovanja, počitniški objekti, ipd.),

3) paketno zavarovanje odgovornosti,

4) zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti in

5) avtomobilsko zavarovanje,

Skladno z Zavarovalno tehnično dokumentacijo Elektra Ljubljana d.d. sklop št. 1 in sklop št. 2 (Priloga št. 19).

Zavarovalno jamstvo je podano za vse zavarovalne primere, ki nastanejo od 24. ure dne 31. 12. 2020 do 24. ure dne 31. 12. 2023.

Zavarovana je tudi:

— izvenbilančna elektroenergetska infrastruktura, ki je sicer v neposredni posesti zavarovanca, dejansko pa je v lasti Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. (SODO d.o.o.),

— elektroenergetska infrastruktura, ki je v lasti SODO d.o.o. na območju distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana d.d.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 197-478153

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: VI.3
Yra:
Turi būti:

Naročnik je dne 22.10.2020 na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si dne 22.10.2020 objavil modificirane strani predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanašajo na:

— ekonomsko-finančno sposobnost domačega in tujega kandidata (to je tč. 1.22-Ekonomsko-finančna sposobnost domačega in tujega kandidata in poglavje št. 3-Pogoji za udeležbo) - spremembe so rdeče obarvane in

— vzorec bančne garancije za resnost ponudbe po EPGP (Datum veljavnosti: 4. marec 2021).

Naročnik bo presojal ekonomsko - finančno sposobnost domačega in tujega kandidata na podlagi predložitve bonitetnega obrazca, ki ni starejši od 1 leta od dneva, določenega za odpiranje prijav (kot odgovor št. 2 na zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika je bil posredovan na Portal javnih naročil dne 14.10.2020).

VII.2)Kita papildoma informacija: