Prekės - 516210-2020

30/10/2020    S212

Lenkija-Nowy Sącz: Baldai

2020/S 212-516210

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nacionalinis registracijos Nr.: 734-350-70-21
Adresas: ul. Wyspiańskiego 13
Miestas: Nowy Sącz
NUTS kodas: PL218 Nowosądecki
Pašto kodas: 33-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Małgorzata Maczuga
El. paštas: mmaczuga@inkubator.nowysacz.pl
Telefonas: +48 184423569
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html
Pirkėjo profilio adresas: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup, dostawa i montaż mebli do pracowni: ZSS i CKZ w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”.

Nuorodos numeris: ZP.271.35.2020.1022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39100000 Baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38320000 Braižybos stalai
39110000 Sėdimieji baldai, kėdės ir susiję produktai bei dalys
39134000 Baldai kompiuteriams
39151200 Darbastaliai
44421000 Šarvuoti ar sustiprinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL218 Nowosądecki
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

— Zespół Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz,

— Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dostępny na: stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas kandidatų skaičius: 1
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:

W dniu 9 czerwca 2020 r. ogłoszono postępowanie nr ZP.271.14.2020.1022, które zostało podzielone na 10 części. Przedmiotem części 2 tego postępowania był zakup, dostawa i montaż mebli do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”. Po ogłoszeniu najkorzystniejszych ofert oraz przygotowaniu umów, jeden z Wykonawców odmówił podpisania przesłanej umowy. Pozostali oferenci złożyli na tę część oferty, które przekraczały kwotę przewidzianą w budżecie. Konieczne stało się unieważnienie tej części postępowania i dokonanie przesunięć oszczędności powstałych na pozostałych zadaniach. Zostały przeprowadzone rozmowy z wszystkimi oferentami, jednak okazało się, że tylko jeden z nich w dalszym ciągu jest zainteresowany realizacją ww. części zamówienia.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0041/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz –Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 110-266269
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/10/2020
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 1 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Tryb zamówienia: przetarg ograniczony, zamówienie w trybie z wolnej ręki udzielane na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym” (część 2 zamówienia nr ZP.271.14.2020.1022).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587840
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/10/2020