Prekės - 516518-2020

30/10/2020    S212

Sverige-Stockholm: Frukt, grönsaker och liknande produkter

2020/S 212-516518

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitets- och högskolerådet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6487
Postadress: Box 45093
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Gustavsson
E-post: johan.gustavsson@sentensia.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uhr.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Frukt & Mjölk

Referensnummer: 00998-2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15300000 Frukt, grönsaker och liknande produkter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av fruktkorgar och mejerivaror till Universitet- och Högskolerådet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03222000 Frukt och nötter
15500000 Mejeriprodukter
15511000 Mjölk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av fruktkorgar och mejerivaror till Universitet- och Högskolerådet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 163-395960
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/10/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Företagsväxter i Knivsta AB
Nationellt registreringsnummer: 556255-4401
Postadress: Box 115
Ort: KNIVSTA
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 74123
Land: Sverige
E-post: jan.palm@foretagsvaxter.com
Internetadress: http://www.foretagsvaxter.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/10/2020