Paslaugos - 51843-2020

03/02/2020    S23

Lenkija-Miechów: Valymo paslaugos

2020/S 023-051843

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 248-614185)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital św. Anny w Miechowie
Adresas: ul. Szpitalna 3
Miestas: Miechów
NUTS kodas: PL214 Krakowski
Pašto kodas: 32-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anita Marczewska
El. paštas: przetargi@szpital.miechow.pl
Telefonas: +48 413820308
Faksas: +48 413820342
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.szpital.miechow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń Szpitala św. Anny w Miechowie, pracach pomocniczych (niewymagających przygotowania medycznego) przy pacjentach oraz transport wewn...

Nuorodos numeris: 67/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90910000 Valymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Szpitala św. Anny w Miechowie, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego, w szczególności poprzez:

— utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń szpitalnych, administracyjnych i ich wyposażenia (szczegółowy opis – załącznik nr 6 „Procedura utrzymania czystości w Szpitalu św. Anny w Miechowie”), ponosząc za to odpowiedzialność przed Pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala,

— wykonywanie prac pomocniczych przy chorych,

— transport odpadów (zbieranie, zabezpieczanie, opisywanie i wynoszenie z miejsca powstawania do miejsca składowania), transport bielizny (przygotowanie, przekazywanie, rozładunek i ułożenie w szafkach zgodnie ze wskazówkami pielęgniarki oddziałowej).

Miejscem realizacji zamówienia są obiekty Szpitala.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 248-614185

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 03/02/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 14/02/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 03/02/2020
Vietos laikas: 10:15
Turi būti:
Data: 14/02/2020
Vietos laikas: 10:15
VII.2)Kita papildoma informacija: