Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 519029-2019

04/11/2019    S212

Ţările de Jos-Amsterdam: Furnizarea de servicii de dezvoltare, punere în aplicare și întreținere de software IT („ESP DIMSIS II”)

2019/S 212-519029

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: PO Box 71010
Localitate: Amsterdam
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Cod poștal: 1008 BA
Țară: Țările de Jos
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ema.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5647
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de dezvoltare, punere în aplicare și întreținere de software IT („ESP DIMSIS II”)

Număr de referinţă: EMA/2019/13/IT
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta licitație își propune să pună în aplicare aranjamente contractuale cu maximum 3 operatori economici în ordine de prioritate pentru furnizarea de servicii, în funcție de timp și mijloace, de timpul și mijloacele menționate sau în funcție de prețurile fixe care să permită agenției să achiziționeze resurse care nu sunt angajate direct de către agenție în domeniul dezvoltării, implementării și întreținerii de software IT - „ESP DIMSIS II”.

Agenția estimează, fără ca aceasta să constituie o obligație, că nevoia totală de servicii de consultanță va reprezenta:

— 77 110 zile ale diferitelor profiluri pe o rată bazată pe profil și

— 37 040 de zile sub abordarea ratei combinate, pe perioada contractului-cadru de 4 ani.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72262000 Servicii de dezvoltare software
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72263000 Servicii de aplicare de software
72232000 Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi de software personalizat
72265000 Servicii de configurare de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Locul principal de executare:

În principal, Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam-Zuidas, 1083 HS, ȚĂRILE DE JOS. Serviciile pot fi, de asemenea, furnizate la sediul contractantului și/sau la sediul unui terț sau la o combinație a acestora.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/01/2020
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/01/2020
Ora locală: 14:00
Locul:

Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam-Zuidas, 1083 HS, ȚĂRILE DE JOS.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: PO Box 71010
Localitate: Amsterdam
Cod poștal: 1008 BA
Țară: Țările de Jos
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 887816000
Adresă internet: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/10/2019