Paslaugos - 52233-2020

Pateikti glaustą rodinį

03/02/2020    S23

Prancūzija-Paryžius: Naikintuvai

2020/S 023-052233

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Paslaugos

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Minarm/DGA/DO/S2A
Adresas: Ministère des armées — direction générale de l'armement — direction des opérations — service des achats d'armement 60 boulevard du Général Martial Valin — CS 21623
Miestas: Paris Cedex 15
Pašto kodas: 75509
Šalis: Prancūzija
Kam: M. Le chef du Service des Achats d'armement
Telefonas: +33 988670735

Interneto adresas(-ai):

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Travaux d'intégration de la rénovation à mi-vie du système d'arme SCALP-EG aux avions rafale Air et Marine, et prestations associées
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 26: Kitos paslaugos
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Travaux d'intégration de la rénovation à mi-vie du système d'arme SCALP-EG aux avions rafale Air et Marine, et prestations associées.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

35611100 Naikintuvai

II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 6 568 300 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą
Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ESOL)
Direktyva 2009/81/EB
1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas ESOL, priežastys
Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių: techninių
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
2018 98 0028 00 00 00 00
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 2018 98 0028 00 00 00 00 Pirkimo dalies pavadinimas: Travaux d'intégration de la rénovation à mi-vie du système d'arme SCALP-EG aux avions rafale Air et Marine, et prestations associées
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
22.5.2019
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Cotraitant MBDA 1 avenue Réaumur 92350 Le Plessis Robinson — mandataire Dassault Aviation
Adresas: 9 rond point des Champs-Elysées Marcel Dassault
Miestas: Paris
Pašto kodas: 75008
Šalis: Prancūzija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 6 568 300 EUR
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Sous-réserve de la protection des secrets protégés par la loi, notamment, le secret des affaires, les demandes de consultation du contrat se font par courrier adressé au service des achats d'armement, à l'adresse mentionnée dans le présent avis.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.1.2020.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Tribunal administratif de Paris
Adresas: 7 rue de Jouy
Miestas: Paris Cedex 04
Pašto kodas: 75181
El. paštas: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefonas: +33 144594400
Faksas: +33 144594646

VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Greffe du Tribunal administratif de Paris (voir coordonnées ci-dessus)

VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30.1.2020