Paslaugos - 523288-2019

Submission deadline has been amended by:  557940-2019
05/11/2019    S213

Lenkija-Lublin: Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos

2019/S 213-523288

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adresas: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Miestas: Lublin
NUTS kodas: PL814 Lubelski
Pašto kodas: 20-883
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Paweł Ciesielczuk
El. paštas: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
Telefonas: +48 814522300
Faksas: +48 814522306
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.lubelskie.kas.gov.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Nuorodos numeris: 0601-ILZ.260.32.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90610000 Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jej urzędów w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, oznaczonych numerami od „I” do „V” obejmujących obiekty zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 2.I. - 2.V do projektu umowy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych lokalizacji zawarty jest w załącznikach: nr 1 i nr 2.I. - 2.V do projektu umowy.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część I.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90919200 Biurų valymo paslaugos
90610000 Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL814 Lubelski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lublin, Lubartów, Łęczna.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych siedzib Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Urzędu Skarbowego w Lubartowie, Urzędu Skarbowego w Łęcznej, Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej Delegatura w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Lublinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.I do umowy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 25.000 zł (dla części I) na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część II

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90919200 Biurų valymo paslaugos
90610000 Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL811 Bialski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Biała Podlaska, Łuków, Parczew, Radzyń Podlaski, Terespol i Koroszczyn.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie, Radzyniu Podlaskim oraz jednostek organizacyjnych Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Białej Podlaskiej, Terespolu i Koroszczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.II do umowy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 16 000,00 zł dla części II na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część III

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90919200 Biurų valymo paslaugos
90610000 Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL812 Chełmsko-zamojski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Zamościu, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.III do umowy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł dla części III na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część IV

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90919200 Biurų valymo paslaugos
90610000 Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL812 Chełmsko-zamojski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Chełmie, Krasnymstawie, Włodawie oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanego w Chełmie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.IV do umowy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł dla części IV na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część V

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90919200 Biurų valymo paslaugos
90610000 Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL815 Puławski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraśnik, Janów Lubelski, Opole Lubelskie, Puławy i Ryki.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Kraśniku, Janowie Lubelskim, Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.V do umowy.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł dla części V na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że wykonał bądź wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na nieprzerwanym, co najmniej 12-miesięcznym sprzątaniu w budynku użyteczności publicznej o powierzchni większej lub równej:

a) 5.000 m2 - w przypadku ubiegania się o udział w postępowaniu w zakresie realizacji części nr I i/lub nr II;

b) 1.000 m2 - w przypadku ubiegania się o udział w postępowaniu w zakresie realizacji części nr III i/lub nr IV i/lub nr V.

2. Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla nie dającej się określić z góry grupy osób (interesantów).

3. Dla każdej oferty częściowej (I – V) należy wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum jednej usługi sprzątania w budynku użyteczności publicznej o powierzchni wskazanej w pkt. 1 lit. a), b).

4. W przypadku usług, które w dniu wyznaczonym na składanie ofert nie zostały zakończone, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku zamawiający uzna takie usługi, które do dnia składania ofert są wykonywane przez co najmniej 12 miesięcy.

5. W przypadku usług, których wykonywanie rozpoczęto dawniej niż w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku zamawiający uzna takie usługi, które w okresie 3 lat przed terminem składania ofert były wykonywane przez co najmniej 12 miesięcy.

6. Nie dopuszcza się sumowania kilku realizacji w celu osiągnięcia wskaźników dotyczących powierzchni wykazywanych obiektów.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapisów projektu umowy w sposób nie pozostający w sprzeczności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz nie pogarszający sytuacji faktycznej i prawnej zamawiającego..

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia okoliczności lub zaistnienia warunków opisanych w § 14 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), tj:

1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,

2) zmiany terminu rozpoczęcia wykonywania umowy,

3) zmiany warunków płatności,

4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywania usługi,

5) zmiany lub wprowadzenia podwykonawców,

6) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 181-440789
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/11/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/11/2019
Vietos laikas: 12:15
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - sala A119, poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania każdego wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy też wykonawcę zgodnie z dyspozycją:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz.498),

2) art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3) art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

4) art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp,

5) art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska, lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

6) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, należy złożyć za pośrednictwem Platformy następujące dokumenty:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,.

4)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 Rozporządzenia MR z dnia 26.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

5)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, o którym mowa w par. 5 pkt 3 Rozporządzenia MR z dnia 26.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/10/2019