W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Roboty budowlane - 524761-2019

TITytułPolska-Przeworsk: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
NDNr dokumentu524761-2019
PDData publikacji06/11/2019
OJDz.U. S214
TWMiejscowośćPRZEWORSK
AUNazwa instytucjiPowiat Przeworski
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekRoboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/11/2019
DTTermin11/12/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45112330 - Rekultywacja terenu
45233123 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233124 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL822
IAAdres internetowy (URL)https://www.powiatprzeworsk.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE