Servicii - 526600-2019

Submission deadline has been amended by:  604623-2019
07/11/2019    S215

Belgia-Bruxelles: Servicii de asistență pentru utilizatorii finali – Mod de servicii (EUSS-SM)

2019/S 215-526600

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit
Adresă: Rue Montoyer 15, Office 07/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA)
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://erc.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/inea/en
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5193
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali – Mod de servicii (EUSS-SM)

Număr de referinţă: DIGIT/A3/PO/2018/015
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali pentru spațiul de lucru digital și pentru sistemele informatice furnizate Comisiei Europene și agențiilor executive. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali pentru spațiul de lucru digital (EUSS-DWP)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72253000 Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţă
72253100 Servicii de ajutor pentru utilizatori
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: IT ITALIA
Cod NUTS: IE IRELAND
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Locul principal de executare:

Sediile instituțiilor UE participante. Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali pentru spațiul de lucru digital referitor la gestionarea serviciilor informatice pentru mediul informatic de birou integrat și consolidat al Comisiei Europene și al agențiilor executive. Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 84
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali pentru sisteme informatice (EUSS-IS)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IT ITALIA
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod NUTS: IE IRELAND
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Sediile instituțiilor UE participante. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de asistență pentru utilizatorii finali pentru sistemele informatice (EUSS-IS) privind susținerea de sisteme de informații, utilizatorii acestora și infrastructura serviciilor. Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 84
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Natura și complexitatea serviciilor.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/01/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/01/2020
Ora locală: 10:30
Locul:

Rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru estimarea indicativă a volumelor de servicii care urmează să fie furnizate pe întreaga durată a contractelor-cadru pentru fiecare lot, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/10/2019