Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 529229-2018

01/12/2018    S232

Belgija-Briuselis: Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos siekiant geriau įgyvendinti zoologijos sodų direktyvą

2018/S 232-529229

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos siekiant geriau įgyvendinti zoologijos sodų direktyvą

Nuorodos numeris: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pagal 2018 m. spalio mėn. gautus zoologijos sodų direktyvos vertinimo rezultatus, direktyva atitinka savo paskirtį, tačiau norint visiškai pasiekti jos tikslus reikės patobulinti jos įgyvendinimą. Pagal vertinimo pažangos stebėseną Komisija ketina nustatyti mechanizmus, kad paremtų suinteresuotuosius asmenis jiems geriau įgyvendinant ir vykdant zoologijos sodų direktyvą ir stiprinti bendradarbiavimą bei darbą tinkle tarp visų dalyvių. Galutinis tikslas – padėti valstybėms narėms ir zoologijos sodų sektoriui stiprinti zoologijos sodų vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę. Todėl pagal šią sutartį turi būti teikiama techninė, mokslinė ir administracinė parama organizuojant žinių mainų forumus ir teikiant geriausią patirtį skirtingomis temomis, rengiant mokymus bei pasitelkiant tarpusavio pagalbos mechanizmus, skirtus skirtingiems suinteresuotiesiems asmenims, dalyvaujantiems įgyvendinant zoologijos sodų direktyvą, daugiau dėmesio skiriant valstybių narių valdžios institucijoms ir jų inspekcijoms bei zoologijos sodų veiklos vykdytojams ir asociacijoms.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas: Viena 36 mėnesių paslaugų pirkimo sutartis be galimybės atnaujinti.

Rangovas turės organizuoti 3 1-os dienos trukmės suinteresuotųjų asmenų susitikimus, kuriuose bus skatinami žinių ir geriausių praktikų mainai. Taip pat tikimasi, kad rangovas rengs, įgyvendins ir vertins mokymo kursus 4 skirtinguose ES geografiniuose regionuose, susijusiuose su skirtingais zoologijos sodų direktyvos įgyvendinimo aspektais. Be to, reikalaujama, kad rangovas skatintų pasitelkti tarpusavio pagalbos mechanizmus.

Konkrečios užduotys:

1 užduotis: 3 suinteresuotųjų asmenų susitikimai.

Užduotis susijusi su 1 suinteresuotųjų asmenų susitikimo surengimu, organizavimu ir pažangos stebėsena per metus, įskaitant visus logistinius klausimus, aiškinamuosius dokumentus, pristatymus, bendrą pirmininkavimą susitikimams, protokolavimą, susitikimo ataskaitų ir informacijos paketų rengimą dalyviams. Susitikimai bus vienos dienos renginiai anglų kalba, kuriuose dalyvaus 30–50 dalyvių. Prieš kiekvieną susitikimą konkurso dalyvis turės pasitarti su suinteresuotaisiais asmenimis, kokiomis temomis pageidaujama keistis informacija ir į kokias žinias reikia atsižvelgti. Jei bus vykęs ankstesnis susitikimas, konsultantas taip pat turės įvertinti, ar buvo įgyvendinti per ankstesnį susitikimą numatyti prioritetiniai pažangos stebėsenos veiksmai. Rangovas padengs visas logistikos išlaidas, įskaitant susitikimo vietos, maitinimo, techninės įrangos, registravimo, žymėjimo ir kt. išlaidas. Rangovas iki 10 kiekvieno susitikimo dalyvių taip pat turės apmokėti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (tai gali būti iš anksto užsakyti ir apmokėti kambariai arba skiriama fiksuota suma už naktį). Po susitikimo konsultantas padės suinteresuotiesiems asmenims įgyvendinti prioritetinius veiksmų planus, suinteresuotųjų asmenų numatytus per susitikimą.

2 užduotis: mokymai.

Rangovas turės parengti ir organizuoti mokymus 4 skirtinguose ES geografiniuose regionuose. Atsižvelgdamas į zoologijos sodų direktyvos vertinimo rezultatus konkurso dalyvis turės parengti mokymo turinį ir sukurti tinkamą mokymų struktūrą bei parengti medžiagą.

Mokymai bus vedami anglų kalba, išskyrus regioninius mokymus, kuriuos reikės parengti kita kalba. Konkurso dalyvis kaskart organizuos šiuos mokymus 20–30 dalyvių, pasirūpins tam tinkama vieta ir bent 2 nepriklausomais lektoriais, turinčiais atitinkamos, stiprios patirties šioje srityje. Rangovas iki 10 kiekvieno susitikimo dalyvių taip pat turės apmokėti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (tai gali būti iš anksto užsakyti ir apmokėti kambariai arba skiriama fiksuota suma už naktį).

Be vykdomų realių mokymų, rangovas taip pat turės išnagrinėti galimybes ir teikti pasiūlymus dėl tokio paties turinio internetinių mokymų vedimo ateities reikmėms. Po paskutinių mokymų konkurso dalyvis turės atlikti mokymų efektyvumo poveikio vertinimą ir pateikti su tuo susijusią ataskaitą.

3 užduotis: parama skatinant naudojimąsi tarpusavio pagalbos mechanizmais.

Rangovas turės išnagrinėti esamus tarpusavio pagalbos mechanizmus, skatinti juos ir remti valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas naudotis šiomis programomis.

Rangovas turės aktyviai skatinti tarpusavio pagalbos mokymosi programas ir suderinti bendradarbiaujančias poras. Rangovas padės palaikyti ryšius, komunikuoti ir koordinuoti galimų bendradarbiaujančių porų veiklą, padės joms užpildyti ir teikti paraiškas dėl esamų tarpusavio pagalbos mechanizmų, tokių kaip „ Taiex-Eir Peer 2 Peer“ programa. Konsultantas neprivalės padengti kelionės ir apgyvendinimo išlaidų nė vienai nurodytai tarpusavio pagalbos programai.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad tai buvo skelbta 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2018/S 056-123139 pavadinimu „Parama Direktyvos dėl zoologijos sodų REFIT stebėjimui atsižvelgiant į vertinimo rezultatus“, kurio suma 400 000 EUR.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. pirkimo dokumentus (žr. pirkimo specifikacijų 1.1 ir 1.7 punktus).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/01/2019
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Bulgarų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Latvių kalba, Lietuvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/02/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels, Salle D

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia 2 vieno konkurso dalyvio atstovai (išlaidos nekompensuojamos).

Dėl organizacinių ir saugumo priežasčių likus bent 3 darbo dienoms konkurso dalyvis privalo nurodyti atstovų vardus ir pavardes bei pateikti tapatybės dokumento ar paso numerį šiuo adresu: env-tenders@ec.europa.eu.

Jeigu jis nepateiks šios informacijos, perkančioji organizacija turi teisę neįsileisti jo į savo patalpas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis 18.7.2018 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.3) dalyje nurodytu adresu. Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) dalyje nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/11/2018