ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 529803-2019

08/11/2019    S216    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Rumunija-Deva: Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos

2019/S 216-529803

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO1590120
Adresas: Str. Mihai Viteazu nr. 10
Miestas: Deva
NUTS kodas: RO423
Pašto kodas: 330091
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: D.S. Hunedoara
El. paštas: office@deva.rosilva.ro
Telefonas: +40 254205100
Faksas: +40 254205111

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.rosilva.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Regie autonomă
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Silvicultură și exploatări forestiere

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acord-cadru furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje – D.S. Hunedoara 2018

Nuorodos numeris: 13461 / R.D.C. / 18.05.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34350000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehiculele si utilajele din parcul auto al Directiei Silvice Hunedoara, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 153 406.73 RON
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO423
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Direcția Silvica Hunedoara – Str. Mihai Viteazu nr. 10, loc. Deva, jud. Hunedoara.

O.S. Brad Str. Garii nr. 8, jud. Hunedoara; loc. Baia de Cris.

O.S. Dobra Str. Zoril [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehicule si utilaje.

Cantitatile minime și maxime pentru acordul-cadru – conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

Cantitatea maxima estimata pentru 1 contract subsecvent – conform Anexei 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 118-267645
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 20628
Pavadinimas:

Acord-cadru furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
29/11/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adetrans S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 2213161
Adresas: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Miestas: Sighetu Marmației
NUTS kodas: RO114
Pašto kodas: 435500
Šalis: Rumunija
El. paštas: adetrans@yahoo.com
Telefonas: +40 262314308
Faksas: +40 262316950

Interneto adresas: www.adetrans.ro

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 303 456.00 RON
Mažiausios kainos pasiūlymas: 207 896.48 RON / Didžiausios kainos pasiūlymas: 207 896.48 RON į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 20811
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
06/12/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adetrans S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 2213161
Adresas: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Miestas: Sighetu Marmației
NUTS kodas: RO114
Pašto kodas: 435500
Šalis: Rumunija
El. paštas: adetrans@yahoo.com
Telefonas: +40 262314308
Faksas: +40 262316950

Interneto adresas: www.adetrans.ro

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 60 195.36 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 60 195.36 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 12446
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
16/04/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adetrans S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 2213161
Adresas: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Miestas: Sighetu Marmației
NUTS kodas: RO114
Pašto kodas: 435500
Šalis: Rumunija
El. paštas: adetrans@yahoo.com
Telefonas: +40 262314308
Faksas: +40 262316950

Interneto adresas: www.adetrans.ro

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 73 524.23 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 73 524.23 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 10000/1604
Pavadinimas:

Contract subsecvent nr. 3 de furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje D.S. Hunedoara 2018

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
24/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Adetrans S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 2213161
Adresas: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Miestas: Sighetu Marmației
NUTS kodas: RO114
Pašto kodas: 435500
Šalis: Rumunija
El. paštas: adetrans@yahoo.com
Telefonas: +40 262314308
Faksas: +40 262316950

Interneto adresas: www.adetrans.ro

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 19 687.14 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 19 687.14 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Compartimentul Juridic al D.S. Hunedoara
Adresas: Str. M. Viteazu nr. 10, jud. Hunedoara
Miestas: Deva
Pašto kodas: 330091
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@deva.rosilva.ro
Telefonas: +40 254205100
Faksas: +40 254205111
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/11/2019