Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 531057-2022

30/09/2022    S189

Belgija-Briuselis: Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl išorės santykių tyrimų

2022/S 189-531057

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos regionų komitetas
Adresas: Rue Belliard 101
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Unit E.4 – Financial Management
El. paštas: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://cor.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12206
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl išorės santykių tyrimų

Nuorodos numeris: CDR/2022/B3/1/CIVEX-RELEX
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – suteikti RK departamentams galimybę sudaryti preliminariąją sutartį dėl mokslinės, teisinės, dokumentinės ir redakcinės pagalbos paslaugų teikimo RK organams, nariams, pranešėjams ir departamentams. Šis prašymas teikti paslaugas išorės ekspertams yra viena iš priemonių, kurių imtasi siekiant teikti nariams geresnes paslaugas, kad būtų sustiprintas ir pagerintas RK politinis ir konsultacinis darbas teisėkūros procese ir už jo ribų.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Briuselis (Belgija).

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šiame kvietime pateikti pasiūlymus numatytos veiklos sritys atspindi Regionų komiteto politinius prioritetus vietos ir regionų valdžios institucijų požiūriu ir yra nurodytos toliau. Reikėtų pažymėti, kad šis sąrašas nėra baigtinis ir pagal šį kvietimą numatoma veikla nėra griežtai apribota išorės santykių sritimis (Europos kaimynystės politika, Rytų partnerystė, Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimas, ES decentralizuotas bendradarbiavimas vystymosi labui ir ES plėtros politika) ir gali būti vykdoma ir kitose su šiomis politikos sritimis susijusiose srityse, pvz.:

— tvari ekonominė plėtra ir užimtumas,

— energetikos ir klimato politika,

— moterų įgalėjimas,

— miestų plėtra,

— mobilumas ir transportas,

— vanduo, aplinka ir mėlynoji ekonomika,

— socialiniai ir civiliniai reikalai,

— krizių valdymas,

— migracija ir integracija,

— atliekų tvarkymą,

— kultūros paveldas,

— tvarus turizmas,

— švietimas ir profesinis mokymas,

— sanglaudos politika,

— tarpvalstybinis bendradarbiavimas,

— jaunimas ir kova su radikalėjimu,

— valdymas ir skaidrumas,

— žemės ūkis ir žemės ūkio maisto produktai,

— skaitmeninimas ir inovacijos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 1. Darbo organizavimas, įskaitant vaidmenų ir pareigų paskirstymą, bendrą laiko ir žmogiškųjų bei kitų išteklių paskirstymą / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: 2. Bendroji sistema: Konkurso dalyvis turi parodyti savo visų šiame kvietime pateikti pasiūlymus numatytų veiklos sričių analizės išsamumą / Lyginamasis svoris: 40
Kokybės kriterijus - Vardas: 3. Metodika, duomenų rinkimas ir pristatymas, partnerystės ir susiję tinklai / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: 4. Kokybės kontrolės priemonės, įskaitant rezultatų kokybės kontrolę, kalbos kokybės patikrinimą ir paslaugos tęstinumą / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kriterijus (1+2+3+ 4) / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminarioji sutartis atnaujinama automatiškai iki 3 kartų dvylikai mėnesių.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/10/2022
Vietos laikas: 14:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/10/2022
Vietos laikas: 14:30
Vieta:

Europos regionų komitetas, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIJA.

BVS 0728-0727

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia vienas kiekvieno konkurso dalyvio atstovas. Konkurso dalyvis privalo pateikti atstovų vardus ir pavardes bei tapatybės kortelę arba pasą el. paštu cor-marches-publics@cor.europa.eu bent prieš tris darbo dienas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Jei nėra galimybės naudotis I.3) dalyje nurodytomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba sutrinka jų veikimas per paskutines penkias kalendorines dienas iki IV.2.2) dalyje nurodyto gavimo termino, perkančioji organizacija pasilieka teisę pratęsti šį terminą ir paskelbti pratęsimą I.3) dalyje nurodytu interneto adresu, prieš tai nepublikuodama šio skelbimo klaidų ištaisymo. Ekonominės veiklos vykdytojai, suinteresuoti šiuo pirkimu, kviečiami pasirašyti kvietimą pateikti pasiūlymus I.3) dalyje nurodytu adresu, kad gautų informaciją, kai bus paskelbta nauja informacija ar dokumentai.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/09/2022