Usługi - 533849-2019

TITytułBelgia-Bruksela: Umowa ramowa na usługi konserwacji, modernizacji, remontów, budowy, montażu i doradztwa w związku z zapewnieniem stref bezpieczeństwa i pomieszczeń na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych
NDNr dokumentu533849-2019
PDData publikacji12/11/2019
OJDz.U. S218
TWMiejscowośćBRUKSELA
AUNazwa instytucjiKomisja Europejska, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
OLJęzyk oryginałuEN
HDNagłówekKomisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
CYKrajBE
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionKomisja Europejska
DSDokument wysłany05/11/2019
DTTermin12/12/2019
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV79417000 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
51000000 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
79993000 - Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
RCKod NUTSBE
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE