Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 534079-2019

TITytułPolska-Opole: Roboty budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia534079-2019
PDData publikacji12/11/2019
OJNumer wydania Dz.U. S218
TWMiejscowość nabywcyOPOLE
AUNazwa urzędowa nabywcyMiejski Zarząd Dróg w Opolu (530546013)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcyR - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany07/11/2019
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45221110 - Roboty budowlane w zakresie mostów
45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45000000 - Roboty budowlane
45232300 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45315300 - Instalacje zasilania elektrycznego
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45221120 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL524
IAAdres internetowy (URL)www.mzd-opole.logintrade.net
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE