Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 535660-2021

Submission deadline has been amended by:  604452-2021
22/10/2021    S206

Lietuva-Vilnius: Tinklo serveriai

2021/S 206-535660

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 188785847
Adresas: Saltoniškių g. 19
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: LT-08105
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Agne Doskuviene
El. paštas: agne.doskuviene@policija.lt
Telefonas: +370 52719699
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.policija.lrv.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5301
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=579515
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=579515&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

SERVERIAI, SERVERIŲ DIEGIMO PASLAUGOS, KKDSS PLĖTIMO PASLAUGOS BEI KKDSS SISTEMINIŲ ĮVYKIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS (ĮVYKIŲ SURINKIMO SISTEMA), JOS DIEGIMO IR KONFIGŪRAVIMO PASLAUGOS

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48821000 Tinklo serveriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos numato įsigyti:

1-a pirkimo objekto dalis - tinklinės duomenų saugyklos (A tipo – 14 vnt. ir B tipo 6 vnt.), bei tinklinių duomenų saugyklų diegimo paslaugos.

2-a pirkimo objekto dalis- Kūno kamerų duomenų saugojimo sprendimo (toliau – KKDSS) sprendimo plėtimo paslaugos, KKDSS sisteminių įvykių (angl. „Event Log“) programinė įranga (įvykių surinkimo sistema), jos diegimo ir konfigūravimo paslaugos,

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Tinklinė duomenų saugykla (A ir B tipo) su tinklinių duomenų saugyklų diegimo paslaugomis

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48821000 Tinklo serveriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tinklinė duomenų saugykla (A tipo -14 vnt. ir B tipo -6 vnt.) su tinklinių duomenų saugyklų diegimo paslaugomis

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

KKDSS sprendimo plėtimo paslaugos, KKDSS sisteminių įvykių (angl. „Event Log“) programinė įranga (įvykių surinkimo sistema), jos diegimo ir konfigūravimo paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72263000 Programinės įrangos diegimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

KKDSS sprendimo plėtimo paslaugos, KKDSS sisteminių įvykių (angl. „Event Log“) programinė įranga (įvykių surinkimo sistema), jos diegimo ir konfigūravimo paslaugos

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, patvirtinantį, kad nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos neįvykdytos arba netinkamai vykdytos Sutarties dalies kainos be PVM .

Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytais terminais, įsipareigoja, Tiekėjui pareikalavus, sumokėti Tiekėjui 0,03 proc. nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, jei netaikoma (sutarties 5.1. p. bauda) pradeda skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/11/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/11/2021
Vietos laikas: 10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/10/2021