Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 535670-2021

22/10/2021    S206

Lietuva-Kaunas: Ligonių stebėsenos sistema

2021/S 206-535670

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
Nacionalinis registracijos Nr.: 302583800
Adresas: Josvainių g. 2
Miestas: Kaunas
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 47144
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Sonata Štabokienė
El. paštas: sonata.stabokiene@kaunoligonine.lt
Telefonas: +370 37342391
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoligonine.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/22248
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=602248
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=602248&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kardiomonitoriai ir stebėjimo stotys

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33195000 Ligonių stebėsenos sistema
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kardiomonitoriai ir stebėjimo stotys.

1.1. Modulinis paciento monitorius-26 vnt.

1.2. Transportinis paciento monitorius-26 vnt.

1.3. Centrinė monitoravimo stotis-2 kompl.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 235 537.19 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33195100 Monitoriai
33195200 Centrinis stebėsenos pultas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Kardiomonitoriai ir stebėjimo stotys.

1.1. Modulinis paciento monitorius-26 vnt.

1.2. Transportinis paciento monitorius-26 vnt.

1.3. Centrinė monitoravimo stotis-2 kompl.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

II.2.7) punkte nurodytas sutarties terminas išskyrus garantinius įsipareigojimus.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus), turi būti sėkmingai įvykdęs arba vykdantis bent vieną medicininės įrangos pardavimo sutartį (-is), kurios (-ių) vertė ne mažesnė nei 85500,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie tebevykdomą sutartį, įvykdytos sutarties dalies vertė turi būti ne mažesnė nei 85500,00 Eur su PVM.

3. Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą, dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus):

- tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas;

- tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių per Sutartyje ar Pirkėjo numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 % delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 30 dienų terminui, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį arba skaičiuoti delspinigius toliau.

2. Tiekėjas, neįvykdęs ar tinkamai neįvykdęs Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų, nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, tris kartus praleistas nustatytas terminas įvykdyti įsipareigojimus, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai) Sutartyje ar Pirkėjo nustatytais terminais, Pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti, dėl Sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą vienkartinę baudą, lygią 5 (penkiems) procentams nuo Sutarties vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/11/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/11/2021
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Kauno apygardos teismas
Miestas: Kaunas
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/10/2021