Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 536720-2019

TITytułPolska-Wrocław: Roboty budowlane
NDNr dokumentu536720-2019
PDData publikacji13/11/2019
OJDz.U. S219
TWMiejscowośćWROCŁAW
AUNazwa instytucjiUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (PL8960005779)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekRoboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/11/2019
DTTermin18/12/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223000 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45232460 - Roboty sanitarne
45261000 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312311 - Montaż instalacji piorunochronnej
45320000 - Roboty izolacyjne
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210 - Instalowanie wentylacji
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45343000 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL514
IAAdres internetowy (URL)www.umed.wroc.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE