Dostawy - 541660-2021

25/10/2021    S207

Polska-Szumowo: Elektryczność

2021/S 207-541660

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 192-499150)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Gminna w Szumowie
Adres pocztowy: ul. 1-ego Maja 11
Miejscowość: Szumowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 18-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Miejska w Jordanowie
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 25
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Barciany
Adres pocztowy: ul. Szkolna 3
Miejscowość: Barciany
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brok
Adres pocztowy: Plac Kościelny 6
Miejscowość: Brok
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bystra-Sidzina
Adres pocztowy: Bystra Podhalańska 373
Miejscowość: Bystra Podhalańska
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-235
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cybinka
Adres pocztowy: ul. Szkolna 5
Miejscowość: Cybinka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 69-108
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Działoszyce
Adres pocztowy: ul. Skalbmierska 5
Miejscowość: Działoszyce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 28-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jemielnica
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 67
Miejscowość: Jemielnica
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 47-133
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jordanów
Adres pocztowy: ul. Rynek 2
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kock
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 29
Miejscowość: Kock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kętrzyn
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 11
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osiek
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Osiek
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 28-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Secemin
Adres pocztowy: ul. Struga 2
Miejscowość: Secemin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 29-145
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stoczek
Adres pocztowy: ul. Kosowska 5
Miejscowość: Stoczek
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-104
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szumowo
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 50
Miejscowość: Szumowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 18-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tarłów
Adres pocztowy: ul. Rynek 2
Miejscowość: Tarłów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 27-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wysokie
Adres pocztowy: ul. Nowa 1
Miejscowość: Wysokie
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 23-145
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Jemielnica
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 47-133
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Stoczku
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 5b
Miejscowość: Stoczek
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-104
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie
Adres pocztowy: ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 2
Miejscowość: Szumowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 18-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra Sidzina
Adres pocztowy: Sidzina 998
Miejscowość: Sidzina
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-236
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kętrzyńskie Centrum Kultury
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 24a
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Traugutta 27
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC”
Adres pocztowy: ul Dworcowa 10
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
Adres pocztowy: Plac Zamkowy 1
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Poznańska 6
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Adres pocztowy: Plac Zamkowy 1
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra Podhalańska
Adres pocztowy: Bystra Podhalańska 373
Miejscowość: Bystra Podhalańska
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-235
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna Sidzina
Adres pocztowy: Sidzina 998
Miejscowość: Sidzina
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-236
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGK Przeworsk Sp. z o.o.
Adres pocztowy: plac Mickiewicza 8
Miejscowość: Przeworsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 37-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Budowlana 1
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku
Adres pocztowy: ul. Obwodowa 6
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
Adres pocztowy: Sidzina
Miejscowość: Sidzina
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-236
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 2
Miejscowość: Jędrzejów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 28-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Jordanów
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
Adres pocztowy: ul. Skalbmierska 5
Miejscowość: Działoszyce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 28-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 50
Miejscowość: Brok
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 07-306
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nad Skawą 6A
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Miejska w Jordanowie
Adres pocztowy: ul. Piłsudzkiego 25
Miejscowość: Jordanów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 34-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 53/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 53/2021 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 192-499150

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 28 219 590.07 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 29 611 207.69 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 6 134 370.72 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 6 301 017.22 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 10 089 374.50 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 9 994 260.69 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: III
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 11 995 844.85 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 13 315 929.78 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Aktualna Dokumentacja Przetargowa dostępna na stronie www.voltra.pl od dnia opublikowania sprostowania w DUUE.

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.