Servicii - 542778-2018

11/12/2018    S238

Belgia-Bruxelles: Studiu privind transpunerea de către Statele Membre a Directivei 2016/943 privind secretele comerciale

2018/S 238-542778

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană/DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs/Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Adresă: N105 9/023
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind transpunerea de către Statele Membre a Directivei 2016/943 privind secretele comerciale

Număr de referinţă: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui studiu este de a asista Comisia în evaluarea transpunerii și punerii în aplicare de către statele membre a Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8.6.2016 privind protecția competențelor și informațiilor comerciale confidențiale ( secrete comerciale) împotriva achiziției, utilizării și divulgării ilegale a acestora („Directiva privind Secretele Comerciale“).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 202 500.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru a realiza obiectivele studiului, contractantul va trebui să efectueze următoarele:

1) să efectueze o „verificare a exhaustivității", și anume să verifice dacă măsurile naționale relevante din cele 28 de state membre ale UE transpun toate dispozițiile „Directivei privind Secretele comerciale“;

2) să ofere traducere de înaltă calitate în limba engleză a măsurilor naționale ale celor 28 de state membre ale UE în legătură cu transpunerea și punerea în aplicare a „Directivei privind Secretele comerciale“;

3) să efectueze o „verificare a conformității, și anume să verifice dacă măsurile naționale relevante din cele 28 de state membre ale UE sunt în conformitate cu „Directiva privind Secretele comerciale“;

4) să evalueze dispozițiile însoțitoare, și anume identificarea dispozițiilor naționale care depășesc cerințele relevante ale „Directivei privind Secretele comerciale“, să evalueze conformitatea acestora cu „Directiva privind Secretele comerciale“ și să comenteze cu privire la impactul lor practic și la consecințele juridice;

5) să identifice „cele mai bune practici” în implementarea „Directivei privind Secretele comerciale“.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse pentru analizarea și colectarea informațiilor. / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea și eficiența gestionării propuse a proiectului / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 30%
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 096-217890
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: SI2.789602
Lot nr.: 1
Titlu:

Studiu privind transpunerea de către Statele Membre a Directivei 2016/943 privind secretele comerciale

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VVA Brussels
Număr naţional de înregistrare: 597770616
Adresă: Rue Van Eyck, 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 250 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 202 500.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 75 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3)

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/12/2018