Storitve - 542778-2018

11/12/2018    S238

Belgija-Bruselj: Študija o prenosu Direktive 2016/943 o poslovnih skrivnostih s strani držav članic

2018/S 238-542778

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Poštni naslov: N105 9/023
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-naslov: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o prenosu Direktive 2016/943 o poslovnih skrivnostih s strani držav članic

Referenčna številka dokumenta: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj te študije je pomagati Komisiji pri ocenjevanju prenosa in izvajanja s strani držav članic Direktive (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (direktiva o poslovnih skrivnostih).

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 202 500.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Da bi dosegel cilje študije, bo moral izvajalec izvesti naslednje:

(1) opraviti „preverjanje popolnosti“, tj. preveriti, ali ustrezni nacionalni ukrepi 28 držav članic EU prenašajo vse določbe direktive o poslovnih skrivnostih;

(2) zagotoviti visokokakovosten prevod nacionalnih ukrepov 28 držav članic EU v zvezi s prenosom in izvajanjem direktive o poslovnih skrivnostih v angleščino;

(3) opraviti „preverjanje skladnosti“, tj. preveriti, ali so ustrezni nacionalni ukrepi 28 držav članic EU v skladu z direktivo o poslovnih skrivnostih;

(4) oceniti spremljevalne določbe, tj. opredeliti nacionalne določbe, ki presegajo zadevne zahteve direktive o poslovnih skrivnostih, oceniti njihovo skladnost z direktivo o poslovnih skrivnostih in podati mnenje o njihovem praktičnem učinku in pravnih posledicah;

(5) opredeliti najboljše prakse v zvezi z izvajanjem direktive o poslovnih skrivnostih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije za zbiranje in analizo podatkov / Ponder: 40
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost in učinkovitost predlaganega vodenja projekta / Ponder: 40
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 20
Cena - Ponder: 30 %
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 096-217890
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SI2.789602
Št. sklopa: 1
Naslov:

Študija o prenosu Direktive 2016/943 o poslovnih skrivnostih s strani držav članic

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
22/11/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število elektronsko prejetih ponudb: 6
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: VVA Brussels
Nacionalna identifikacijska številka: 597770616
Poštni naslov: Rue Van Eyck, 22
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1000
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 250 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 202 500.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 75 %

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/12/2018