Servicii - 547608-2020

16/11/2020    S223

Suedia-Solna: Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: O abordare prospectivă

2020/S 223-547608

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 212-515015)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Adresă: Gustav III:s Boulevard 40
Localitate: Solna
Cod NUTS: SE SVERIGE
Cod poștal: 16973
Țară: Suedia
Persoană de contact: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: O abordare prospectivă

Număr de referinţă: OJ/2020/SMS/11516
II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul unui studiu prospectiv la nivelul UE privind bolile infecțioase (re)emergente ar putea contribui la: identificarea și prioritizarea domeniilor pentru acțiunile ECDC și ale statelor membre (în ceea ce privește elaborarea de politici și planificarea sănătății publice pe termen mai lung); identificarea sinergiilor și lacunelor existente în pregătirea sănătății publice; identificarea priorităților pentru formare și dezvoltarea forței de muncă; și identificarea problemelor specifice de cercetare aplicate în continuare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/11/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 212-515015

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/12/2020
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 15/12/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 03/12/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 17/12/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: