Paslaugos - 547830-2019

19/11/2019    S223

Magyarország-Eger: Nyomtatási szolgáltatások

2019/S 223-547830

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +36 205782150
Fax: +36 15772069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe: https://uni-eszterhazy.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatások beszerzése 3 részben

Hivatkozási szám: EKR000732712018
II.1.2)Fő CPV-kód
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés folyóiratok, tankönyvek és egyéb kiadványok nyomdai kivitelezésére 3 részben

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 43 201 795.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás nagy példányszámú kivitelezés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszínei: Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72., valamint az

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és egyéb telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés folyóiratok és tankönyvek nagy mennyiségben történő nyomdai kivitelezésére a következőkben foglaltak szerint.

A beszerzésre kerülő tervezett mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 100 000 db. Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.

Mennyiség: nettó 10 000 000 HUF keretösszeg

A közbeszerzés tárgyának pontos meghatározását a Magyarázat az ajánlatkérő táblához_1.rész.doc elnevezésű Word dokumentum és a Műszaki_leírás_ártáblázat_1.részhez.xlsx elnevezésű Excel táblázat tartalmazza.

A műszaki leírás táblázata szerint NFIX, OTT_OMF és MTT_MMF, illetve OE lapján nem fix példányszámokkal kell kalkulálni!

Az adott példányszám-sáv első oszlopába az adott példányszámú termék darabárát kell megadni.

A második oszlopában pedig a pédlányszám-sáv további intervallumába eső további darabok darabárát. PÉLDA: 500 db OTT-001 termék megrendelése esetében fizetendő darabár kalkulációja: A táblázat I-J oszlopa tartalmazza a 351-600 példányra eső árak információit. Az I2 cella értéke adja meg a 351 darab termék darabárát. A J2 cella pedig minden további darab darabárát, tehát ezt az értéket (500-351=) 149-cel kell megszorozni. A képlet tehát: (351×I2) + (149×J2).

A táblázat FIXPLD fülén a konkrét példányszámhoz tartozó darabárat szükséges megadni.

Árakat csak a sárga mezők esetében kell megadni, az áfa értéke nélkül. A sárga mezők mértékegysége: HUF / db

Az árakat áfa nélküli értékben kérjük megadni két tizedesre kerekítve.

Az árajánlatkérésben szereplő csatolt dokumentum lapfüleinek jelentése terméktípusonként

— FIXPLD: Folyóiratok, fix példányszámmal

— NFIX: Folyóiratok nem fix példányszámmal

— OTT_OMF: Taneszközök nem fix példányszámmal

— MTT_MMF: Taneszközökhöz tartozó mellékletek nem fix példányszámmal

— OE: Taneszközök, egyedi műszaki paraméterekkel nem fix példányszámmal

— Montírung: a montírunghoz kapcsolódó árajánlatkérő tábla (351 példány felett).

Az Ajánlatkérő a nyomdai előállításra kerülő termékek egy részénél montírunggal rendelkezhet. Ajánlattevők az ajánlatukat színenként és ívenként kötelesek megadni. Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni! A műszaki leírás táblázata tartalmazza továbbá a kiadványokat a belív és a fedél szerinti csoportosítását. A táblázat FIXPLD és NFIX lapján „Vágatlan A3-as nyomtatott ívek, felületkezelés nélkül” megjelölt anyagleadású termékeinek ajánlattevőnek csak a kötészeti árat kell megadnia.

Csomagolás:

Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. Az egységcsomag jellemző súlya 4-8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás és sérülés biztosan körbefóliázva kell szállítani. Egy raklapon csak egyféle termék lehet. A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges.

A csomagolás költségét az ajánlat tartalmazza.

Szállítás:

A szállítás az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő határozza meg, hogy mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást.

A szállítás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

Az átvételi helyek: Bp, 1074 Rákóczi út 70-72., Bp, 1089 Könyves Kálmán krt. 40., Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.), Eszterházy Károly Egyetem telephelyei (3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.; 3200, Gyöngyös, Bene út 69.; 3213 Atkár, Tass-puszta; 3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.; 3358 Erdőtelek, Fő út 129.; 3950 Sárospatak, Eötvös utca 5-7.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.4) ponthoz: A nyertes ajánlattevő teljesítést a szerz. és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai szolg. uniós finanszírozású projektekhez

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszínei: Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72., valamint az

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és egyéb telephelyei. A helyszínek projektenként eltérőek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgyának pontos meghatározását a Műszaki_leírás_ártáblázat_2.részhez.xlsx elnevezésű Excel táblázat tartalmazza.

A beszerzésre kerülő Ajánlatkérő által tervezett mennyiség az alábbi:

EFOP-3.4.3-16-2016-00010 projekt keretében:

— 800 db Tittel Pál Könyvtár tájékoztató kiadvány, magyar,

— 200 db Tittel Pál Könyvtár tájékoztató kiadvány, angol

— 1000 db Angol nyelvű tájékoztató brossúra az egyetemről,

— 1000 db Eredménykommunikációs információs kiadvány

EFOP-3.3.7-17-2017-00028 projekt keretében:

— 30 db plakát.

EFOP-3.2.5-17-2017-00012 projekt keretében:

— 90 db Nagyméretű fotó nyomtatása - Plakát

EFOP- 3.2.14-17-2017-00008. projekt keretében:

— 2400 db workbook,

— 2200 db szórólap.

EFOP-3.4.4-16-2017-00024 projekt keretében:

— 60 db megyEKEnni - Napközis jellegű Nyári tábor Plakát,

— 2000 db Pályaorientációs információs füzetek -Kiadvány,

— 1000 db Pályaorientációs információs füzetek -Kiadvány,

— 5 db Kutatás az MTMI érdeklődés felmérésére - Tanulmánykötet,

— 500 db Természettudományi-pályaorientációs tartalmak a közoktatásban - Kiadványfüzet,

— 100 db Pályaorientációs módszertani képzés - Oktatási segédlet.

EFOP-3.5.1-16-2017-00011 projekt keretében:

— 5000 db szórólap

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 projekt keretében:

— 90 db Nagyméretű fotó nyomtatása - Plakát

— 200 db újság/kiadvány

— 600 db Tudományos kötet,

— 3500db füzet,

— 12000 db szórólap,

— 720 db plakát,

— 3000 db füzet,

— 500 db füzet,

— 200 db workbook.

GINOP-2.3.2-15-2016-00061 projekt keretében:

— 1000 db Eredménykommunikációs információs kiadvány.

Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni!

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

Mennyiség: nettó 17 601 795 HUF keretösszeg

Az átvételi helyek: Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72.,Budapest, 1089 Könyves Kálmán krt. 40., Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.),Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és telephelyei

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-3.4.3-16-2016-00010, EFOP-3.3.7-17-2017-00028, EFOP-3.2.14-17-2017-00008, EFOP-3.5.1-16-2017-00011, EFOP-3.4.4-16-2017-00024, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001; EFOP-3.2.5-17-2017-00012; GINOP-2.3.2-15-2016-00061

II.2.14)További információk

"II.2.4) pont folytatása

Szállítás az AT feladata. AK határozza meg, h mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást.A szállítás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A nyertes AT teljesítést a szerz. és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.Csomagolás a szerződés szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás kis példányszámú kivitelezése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszínei: Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72., valamint az

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) és egyéb telephelyei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés folyóiratok és tankönyvek kis példányszámban történő nyomdai kivitelezésére a következőkben foglaltak szerint.

A beszerzésre kerülő tervezett mennyiség a szerződés időtartamára vonatkozóan: 30 000 db

Mennyiség: nettó 12 000 000 HUF keretösszeg

Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre.

A közbeszerzés tárgyának pontos meghatározását a Magyarázat az ajánlatkérő táblához_3.rész.doc elnevezésű Word dokumentum és a Műszaki_leírás_ártáblázat_3.részhez.xlsx elnevezésű Excel táblázat tartalmazza.

A táblázathoz kapcsolódó szöveges tájékoztató az alábbi előírásokat tartalmazza:

A műszaki leírás táblázata szerinti NFIX, OTT_OMF és MTT_MMF, illetve OE lapján nem fix példányszámokkal kell kalkulálni.

Az adott példányszám-sáv első oszlopába az adott példányszámú termék darabárát kell megadni.

A második oszlopában pedig a pédlányszám-sáv további intervallumába eső további darabok darabárát.

PÉLDA:

150 db OTT-001 termék megrendelése esetében fizetendő darabár kalkulációja:

A táblázat K-L oszlopa tartalmazza az 51-200 példányra eső árak információit. A K2 cella értéke adja meg az 51 db termék darabárát. Az L2 cella pedig minden további darab darabárát, tehát ezt az értéket (150-51=) 99-cel kell megszorozni. A képlet tehát: (51×L2) + (99×K2).

A táblázat FIXPLD fülén a konkrét példányszámhoz tartozó darabárat szükséges megadni.

Árakat csak a sárga mezők esetében kell megadni, az ÁFA értéke nélkül. A sárga mezők mértékegysége: HUF/ db

Az árakat áfa nélküli értékben kérjük megadni két tizedesre kerekítve.

Az árajánlatkérésben szereplő csatolt dokumentum lapfüleinek jelentése terméktípusonként:

— FIXPLD: Folyóiratok, fix példányszámmal

— NFIX: Folyóiratok nem fix példányszámmal

— OTT_OMF: Taneszközök nem fix példányszámmal

— MTT_MMF: Taneszközökhöz tartozó mellékletek nem fix példányszámmal

— OE: Taneszközök, egyedi műszaki paraméterekkel nem fix példányszámmal

Az Ajánlatkérő a nyomdai előállításra kerülő termékek egy részénél montírunggal rendelkezhet.

Ajánlattevők az ajánlatukat színenként és ívenként kötelesek megadni.

Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendelést leadni!

A műszaki leírás táblázata tartalmazza a kiadványokat a belív és a fedél szerinti csoportosítását.

A táblázat FIXPLD és NFIX lapján „Vágatlan A3-as nyomtatott ívek, felületkezelés nélkül” megjelölt anyagleadású termékeinek ajánlatadónak csak a kötészeti árat kell megadnia.

Csomagolás:

Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. Az egységcsomag jellemző súlya 4-8 kg/csomag. Az egy csomagba kerülő termék darabszámot a termék megrendelője tartalmazza. Az egységcsomag csomagolóanyagát (papír vagy fólia) az ajánlattevő határozza meg. Az egységcsomagokat szabvány raklapon, a raklapot mozgás és sérülés biztosan körbefóliázva kell szállítani. Egy raklapon csak egyféle termék lehet. A raklap tartalmát fedlappal ellátni szükséges.

A csomagolás költségét az ajánlat tartalmazza.

Szállítás:

A szállítás az Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő határozza meg, hogy mely termékből milyen átvételi helyre kéri a szállítást. A szállítás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

Az átvételi helyek:

Budapest, 1074 Rákóczi út 70-72.

Budapest, 1089 Könyves Kálmán krt. 40.

Magyar Posta (1089 Budapest, Orczy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem székhelye (3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

Eszterházy Károly Egyetem telephelyei (3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.; 3200, Gyöngyös, Bene út 69.; 3213 Atkár, Tass-puszta; 3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.; 3358 Erdőtelek, Fő út 129.; 3950 Sárospatak, Eötvös utca 5-7.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

A nyertes ajánlattevő teljesítést a szerződéses és műszaki követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlatkérő - az opciós keretösszeg mértékéig - megrendelések kibocsátására jogosult, és a teljesített megrendelések - tartalmához igazodóan nyertes ajánlattevő jelen eljárásban benyújtott ajánlatában megajánlott egységárakból képzett, konkrét - díjának megfizetésére, köteles.

Az opció lehívása esetén a keretszerződés hatálya a lehívott opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig, illetve jelen felhívás II.2.7 pontjában jelzett befejező napig tart, attól függően, hogy melyik körülmény következik be előbb.

A keretösszeg nettó 12 000 000,- HUF. Az opció keretösszege: 3 600 000,- HUF

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 096-232164
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás nagy példányszámú kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi utca 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon: +36 309658729
Fax: +36 52515749
Internetcím: http://www.anyrt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kis és közepes példányszámú kiadványok, füzetek, plakátok, szórólapok és egyéb termékek gyártása, szállítása

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Nyomdai szolg. uniós finanszírozású projektekhez

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_43434677
Postai cím: Csillaghegyi út 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth@d-plus.hu
Telefon: +36 209290575
Internetcím: http://www.d-plus.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17 601 795.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás kis példányszámú kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14801583
Postai cím: Böszörményi utca 6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon: +36 309658729
Fax: +36 52515749
Internetcím: http://www.anyrt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 600 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kis és közepes példányszámú kiadványok, füzetek, plakátok, szórólapok és egyéb termékek gyártása, szállítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. és 3. rész

Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4027 Debrecen, Böszörményi Utca 6, adószám: 11147729-20-9,

2. rész:

Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4027 Debrecen, Böszörményi Utca 6, adószám: 11147729-20-9,

D-PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21., adószám: 11871781-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2019