Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 551745-2020

17/11/2020    S224

Lietuva-Vilnius: Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos

2020/S 224-551745

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Nacionalinis registracijos Nr.: 124135580
Adresas: Spaudos g. 6-1
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT011 Vilniaus apskritis
Pašto kodas: LT-05132
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Reda Budreikaitė
El. paštas: reda.budreikaite@chc.lt
Telefonas: +370 62792333
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.chc.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8327
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=549386
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=549386&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vamzdynų ir metalo konstrukcijų remontas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50531000 Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ DPS (dinaminė pirkimų sistema) pagrindu įsigis planinius ir neplaninius šilumos tinklų DN iki 1 000, kai terpės slėgis iki 25 bar; maitinimo vandens vamzdynų, kai slėgis ne mažesnis kaip 76 bar ir DN iki 250; garovamzdžių, kai DN iki 350, temperatūra iki t –440 oC, slėgis ne mažesnis 39 bar; pavojingų medžiagų vamzdynų: naftos produktų, kai iki DN400; sieros rūgšties, natrio šarmo, amoniako, kai iki DN150; kondensato vamzdynų, kai iki DN200; techninio vandens tiekimo vamzdynų, kai iki DN400; ir (arba) metalo konstrukcijų (atramų, pakabų, aptarnavimo aikštelių, lipynių, metalinių kolonų, biokuro tiekimo įrenginių metalo konstrukcijų) remontus, kartu su medžiagų, dalių ir armatūros teikimu bei susijusiomis paslaugomis.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 140 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
50531000 Ne elektros mašinų remonto ir priežiūros paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT011 Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vilnius.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ DPS (dinaminė pirkimų sistema) pagrindu įsigis planinius ir neplaninius šilumos tinklų DN iki 1 000, kai terpės slėgis iki 25 bar; maitinimo vandens vamzdynų, kai slėgis ne mažesnis kaip 76 bar ir DN iki 250; garovamzdžių, kai DN iki 350, temperatūra iki t –440 oC, slėgis ne mažesnis 39 bar; pavojingų medžiagų vamzdynų: naftos produktų, kai iki DN400; sieros rūgšties, natrio šarmo, amoniako, kai iki DN150; kondensato vamzdynų, kai iki DN200; techninio vandens tiekimo vamzdynų, kai iki DN400; ir (arba) metalo konstrukcijų (atramų, pakabų, aptarnavimo aikštelių, lipynių, metalinių kolonų, biokuro tiekimo įrenginių metalo konstrukcijų) remontus, kartu su medžiagų, dalių ir armatūros teikimu bei susijusiomis paslaugomis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai, visi tiekėjų grupės nariai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo, tiekėjų grupės narių, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio nuostatomis;

2) tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus:

2.1) tiekėjas turi teisę atlikti šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnius sąlyginio skersmens DN, remonto darbus. Pateikti: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos galiojančio atestato arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę atlikti šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnius sąlyginio skersmens DN, remonto darbus, skaitmeninę kopiją. Taikoma: atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:

Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi;

2.2) tiekėjas turi teisę atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbus. Pateikti: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos galiojančio atestato arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę atlikti šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbus, skaitmeninę kopiją. Taikoma: atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:

Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi;

2.3) tiekėjas turi teisę atlikti naftos ir (arba) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių remonto darbus. Pateikti: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos galiojančio atestato arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę atlikti naftos ir (arba) naftos produktų (išskyrus suskystintų naftos dujų) bei kito skystojo kuro terminalų, saugyklų įrenginių (išskyrus talpyklas) ir jų technologinių priklausinių remonto darbus, skaitmeninę kopiją. Taikoma: atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:

Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi;

2.4) tiekėjas turi teisę atlikti šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbus. Pateikti: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos galiojančio atestato arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę atlikti šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbus, skaitmeninę kopiją. Taikoma: atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti:

Tiekėjas, bent vienas tiekėjų grupės narys arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad pasiūlymą pateikusi ir laimėjusi tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/12/2023
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/11/2020