Dostawy - 552963-2021

29/10/2021    S211

Polska-Sochaczew: Elektryczność

2021/S 211-552963

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 193-501895)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Sochaczew
Adres pocztowy: ul. 1-ego Maja 16
Miejscowość: Sochaczew
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowogród Bobrzański
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 11
Miejscowość: Nowogród Bobrzański
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 66-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Żuromin
Adres pocztowy: Plac Piłsudzkiego 3
Miejscowość: Żuromin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Iława
Adres pocztowy: ul. Gen. Andersa 2A
Miejscowość: Iławą
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Krotoszyński
Adres pocztowy: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
Miejscowość: Krotoszyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 63-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rozlazłowska 7
Miejscowość: Sochaczew
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 7
Miejscowość: Nowogród Bobrzański
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 66-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Iława
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 17A
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
Adres pocztowy: Franciszkowo 18
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa mjr H. Dobrzańskiego w Gałdowie
Adres pocztowy: Gałdowo 24
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach
Adres pocztowy: Gramoty 20
Miejscowość: Rudzienice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie
Adres pocztowy: Laseczno 43
Miejscowość: Iława 3
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Rudzienice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wikielcu
Adres pocztowy: Wikielec 15 E
Miejscowość: Iława
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
Adres pocztowy: Ząbrowo 43
Miejscowość: Ząbrowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 54/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 54/2021 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 193-501895

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 11 069 980.42 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 11 077 872.22 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: I
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 4 480 610.95 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 4 486 280.95 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 6 589 369.47 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 6 591 591.27 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Aktualna Dokumentacja Przetargowa dostępna na stronie www.voltra.pl od dnia opublikowania sprostowania w DUUE.

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.