Gradnje - 555431-2020

Submission deadline has been amended by:  193594-2021
20/11/2020    S227

Slovenija-Gornja Radgona: Splošna gradbena dela na cevovodih

2020/S 227-555431

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Gornja Radgona
Nacionalna identifikacijska številka: 5880289000
Poštni naslov: Partizanska cesta 13
Kraj: Gornja Radgona
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9250
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mateja Coklin
E-naslov: mateja.coklin@gor-radgona.si
Telefon: +386 25643804
Telefaks: +386 25643814
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gor-radgona.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Apače
Nacionalna identifikacijska številka: 2215632000
Poštni naslov: Apače 42B
Kraj: Apače
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9253
Država: Slovenija
E-naslov: info@obcina-apace.si
Telefon: +386 25698550
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.obcina-apace.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Nacionalna identifikacijska številka: 5880319000
Poštni naslov: Ulica Bratka Krefta 14
Kraj: Sveti Jurij ob Ščavnici
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 9244
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@sveti-jurij.si
Telefon: +386 25644520
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sveti-jurij.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.gor-radgona.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22456
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nadgradnja vodovoda sistema C 2. faza

II.1.2)Glavna koda CPV
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nadgradnja obstoječega vodovodnega sistema C. V okviru projekta je načrtovana izgradnja 40,7 km vodovodnega omrežja (764 m transportnih cevovodov, 22 667 m primarnih cevovodov, 17 315 m sekundarnih cevovodov), izgradnjo 2 črpališč in nadgradnjo 1 črpališča vodarna Podgrad. Javno naročilo je razdeljeno na sklope.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Vodni vir in transportni vodovod

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44160000 Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
44161000 Cevovodi
44161200 Glavni vodovodi
44162000 Cevovodni sistemi
44162500 Cevovodni sistemi za pitno vodo
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
45231110 Gradbena dela pri polaganju cevi
45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode
45232430 Objekti za pripravo vode
45240000 Gradbena dela na vodnih objektih
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Gornja Radgona

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1: Zajema povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Podgrad - Segovci in transportni vodovod, odsek 25 (Vodovod Gornja Radgona).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Občina Apače

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44160000 Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
44161000 Cevovodi
44161200 Glavni vodovodi
44162000 Cevovodni sistemi
44162500 Cevovodni sistemi za pitno vodo
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
45231110 Gradbena dela pri polaganju cevi
45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Apače

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 2: Zajema izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih Segovci Apače VH Lešane DN 150 v dolžini 4 455 m; Apače Črnci Žepovci DN150 v dolžini 3 745 m in izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih: Črnci Sp. Konjišče Žepovci (Mihovci) DN100 v dolžini 1 194 m; Žiberci Sp. Konjišče (odsek 1) DN100 v dolžini 2 128 m; Žiberci Sp. Konjišče (odsek 2) DN100 v dolžini 1 428 m; Vratja vas Trate DN150 v dolžini 1 168 m.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SKLOP 3 OBČINA GORNJA RADGONA

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44160000 Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
44161000 Cevovodi
44161200 Glavni vodovodi
44162000 Cevovodni sistemi
44162500 Cevovodni sistemi za pitno vodo
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
45231110 Gradbena dela pri polaganju cevi
45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Gornja Radgona

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 3: Zajema izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih: Lokavci veja A, PE100 d110 v dolžini 1 520 m in PE 100 d63 v dolžini 89 m; Lokavci veja A-2, PE100 d110 v dolžini 383 m; ter izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih: Gornja Radgona (brez odseka 25) DN200 v dolžini 502 m in DN100 v dolžini 10.493 m; Vodovod Lokavci veja A-1, PE100 d63 v dolžini 147 m; Vodovod Lokavci veja A-3, PE100 d110 v dolžini 626 m; Vodovod Lokavci veja A-4, PE100 d63 v dolžini 186 m; Vodovod Lokavci veja A-5, PE100 d63 v dolžini 202 m; Vodovod Lokavci veja A-6, PE100 d63 v dolžini 222 m.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 4: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44160000 Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
44161000 Cevovodi
44161200 Glavni vodovodi
44162000 Cevovodni sistemi
44162500 Cevovodni sistemi za pitno vodo
45231100 Splošna gradbena dela na cevovodih
45231110 Gradbena dela pri polaganju cevi
45232150 Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 4: Zajema izgradnjo sekundarnega vodovoda na odsekih: Občina Sveti Juri ob Ščavnici, I. faza; Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, II. faza; Javni vodovod, III. faza (SSJ-4 Rožički vrh vzhod in SSJ-5 Sveti Juri ob Ščavnici vzhod); Javni vodovod, IV. faza (Kraljevci zahod); Visoke cone v Slovenskih goricah; Sveti Jurij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 745
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnimi dopolnitvami le-te (vključno s pojasnili).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/12/2020
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/12/2020
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Odpiranje ponudb bo javno v sistemu e-JN. Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno, tako da je razkrit dokument, ki ga ponudnik naloži v razdelek "Predračun".

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020 15:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Gornja Radgona
Poštni naslov: Partizanska cesta 13
Kraj: Gornja Radgona
Poštna številka: 9250
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/11/2020