Prekės - 556791-2018

18/12/2018    S243    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Italija-Roma: Rašalo kasetės

2018/S 243-556791

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Poste Italiane S.p.A. — Acquisti
Adresas: Viale Asia 90
Miestas: Roma
NUTS kodas: IT
Pašto kodas: 00144
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti
El. paštas: info@posteprocurement.it

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.poste.it

Pirkėjo profilio adresas: http://www.posteprocurement.it

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.posteprocurement.it
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Poste Italiane S.p.A. — Acquisti
Miestas: Roma
NUTS kodas: IT
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: 06.5958 5873 Stefano Innocenti — 010.9833 125 Stefano Rebolino
El. paštas: info@posteprocurement.it

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.poste.it

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Pašto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Accordo quadro per la fornitura di consumabili originali Samsung e Lexmark utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30192113
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo quadro per la fornitura di consumabili originali Samsung e Lexmark utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Lotti non cumulabili.

Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono riportate nel CSO Parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche di consumabili originali).

Ai sensi dell’art. 14, co.1 del D.Lgs. 50/2016 l’oggetto della gara non è da ritenere funzionale ad alcuna delle attività di cui all’art. 120 del citato D.Lgs.; le attività oggetto del presente appalto, pertanto, non risultano soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli eventuali richiami effettuati al D.Lgs. 50/2016 nel presente Bando, nel CSO e relativi allegati si devono qui intendere effettuati solo per chiarezza e per comodità di esposizione e non per richiamare l’intera disciplina di cui al predetto Decreto Legislativo

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 141 009.50 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 2
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 1
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo quadro per la fornitura di consumabili originali Samsung utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30192113
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: IT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lazio

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo quadro per la fornitura di consumabili originali Samsung utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 811 166.70 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo quadro per la fornitura di consumabili originali Lexmark utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30192113
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: IT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lazio

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo quadro per la fornitura di consumabili originali Lexmark utilizzati da Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 329 842.80 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE;

b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133, co. 1 di detto decreto.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

c) fatturato specifico per la fornitura di cartucce e toner per stampanti, realizzato negli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a 800 000,00 EUR per la partecipazione al Lotto 1 e 300 000,00 EUR per la partecipazione al Lotto 2.

In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti 1 e 2 sarà sufficiente aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, il fatturato specifico riferito al Lotto prevalente, ovvero il Lotto 1.

d) Elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato di cui al punto c) fino alla piena concorrenza del valore minimo richiesto, con l’indicazione per ciascuna di esse del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività — Indicare referenze chiaramente identificate e verificabili.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

e) Aver stipulato, a far data dal 1.1.2016 ed entro il termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno 2 contratti per la fornitura di cartucce e toner per stampanti:

— per un importo minimo di 100 000 EUR con un unico cliente per il Lotto 1,

— per un importo minimo di 50 000 EUR con un unico cliente per il Lotto 2.

f) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.Lgs. 50/2016.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I — Modalità di partecipazione.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I — Modalità di partecipazione.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Per i dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte I — Modalità di partecipazione

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/01/2019
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Italų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/01/2019
Vietos laikas: 11:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO Parte I — Modalità di Partecipazione.

Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I — Modalità di Partecipazione.

Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti III.1.1 lett. a), b) III.1.3 lett. f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c), d) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60 % dell’importo di cui al punto III.1.2 lett. c), d) — quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20 % di ciascun singolo requisito di cui al punto III.1.2 lett c), d). In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100 % dei requisiti richiesti.

In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la capogruppo mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i.

Gli aggiudicatari ex art. 216, co. 11 D.Lgs. 50/16 dovranno provvedere, per la loro quota parte ed entro 60 gg. da aggiudicazione, al rimborso verso la Committente delle spese sostenute per la pubblicazione del Bando su quotidiani, stimate complessivamente in 6 000,00 EUR oltre IVA che andranno rimborsate con modalità indicate da Poste.

Agli aggiudicatari sarà richiesto inviare prova del pagamento a Poste.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunale Amministrativo Regionale competente
Miestas: IT
Šalis: Italija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/12/2018