darbai - 560186-2018

20/12/2018    S245

Čekija-Praha: Statybos darbai

2018/S 245-560186

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Středočeský kraj
Nacionalinis registracijos Nr.: 70891095
Adresas: Zborovská 11
Miestas: Praha 5
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pašto kodas: 150 21
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Bc. Jan Chalupný
El. paštas: chalupny@kr-s.cz
Telefonas: +420 257280854
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.kr-stredocesky.cz/
Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 237-007 nad tratí ČD - Stavba

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky (stavebních prací) je kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 237-007. Stávající most bude očištěn shora až na NK a bude opatřen zcela novým mostním svrškem. Stávající NK mostu bude zachována, ocelová konstrukce opatřena novou PKO, spřažená betonová deska bude sanována. Spodní stavba bude očištěna od degradovaných částí a opatřena sanacemi a ochranným a sjednocujícím nátěrem.

Dále je součástí rekonstrukce vozovky silnice II/237 v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/2374 u obce Ruda, v uzlovém bodě 1214A052 v provozním staničení 11,605 a křižovatkou se silnicí III/2374n v uzlovém bodě 1214A063 v provozním staničení 14,253. V rámci rekonstrukce vozovky dojde k odstranění stávajícího krytu, budou provedeny lokální sanace podkladní vrstev zejména v krajích vozovky a bude položen nový kryt z asfaltových hutněných vrstev. Součástí stavby je i obnova dopravního značení.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 83 326 719.99 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45000000 Statybos darbai
45221100 Su tiltų statyba susiję statybos darbai
44212100 Tiltas
45221119 Tiltų atnaujinimo darbai
45100000 Statybvietės parengimo darbai
45111200 Statybvietės parengimo ir valymo darbai
45112000 Kasimo ir žemės perstūmos darbai
45112400 Kasimo darbai
45112600 Žemės nuėmimas ir užpylimas
45113000 Statybvietės darbai
45233121 Pagrindinių kelių tiesimo darbai
45233140 Kelio darbai
45262210 Pamatų klojimas
45262300 Betonavimo darbai
45262310 Gelžbetonio klojimo darbai
45262311 Betonavimo karkaso darymo darbai
45262350 Paprastas betonavimas
45233000 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai
45233120 Kelių tiesimo darbai
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
45233200 Įvairūs dangos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ020 Středočeský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Místem plnění veřejné zakázky je silnice komunikace II/237 Nove Strašecí, napojení v začátku úpravy: staničení II/237 km 11,605 - napojení v konci úpravy: staničení II/237 km 14,256.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky (stavebních prací) je kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 237-007. Stávající most bude očištěn shora až na NK a bude opatřen zcela novým mostním svrškem. Stávající NK mostu bude zachována, ocelová konstrukce opatřena novou PKO, spřažená betonová deska bude sanována. Spodní stavba bude očištěna od degradovaných částí a opatřena sanacemi a ochranným a sjednocujícím nátěrem.

Dále je součástí rekonstrukce vozovky silnice II/237 v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/2374 u obce Ruda, v uzlovém bodě 1214A052 v provozním staničení 11,605 a křižovatkou se silnicí III/2374n v uzlovém bodě 1214A063 v provozním staničení 14,253. V rámci rekonstrukce vozovky dojde k odstranění stávajícího krytu, budou provedeny lokální sanace podkladní vrstev zejména v krajích vozovky a bude položen nový kryt z asfaltových hutněných vrstev. Součástí stavby je i obnova dopravního značení.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 83 326 719.99 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

IROP/ITI 06/2023

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/01/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/01/2019
Vietos laikas: 11:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018