darbai - 560190-2018

20/12/2018    S245

Rumunija-Timișoara: Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai

2018/S 245-560190

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Administrația Națională Apele Romane — Administrația Bazinală de Apă Banat
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. Mihai Viteazu nr. 32, județ Timiș
Miestas: Timișoara
NUTS kodas: RO424 Timiş
Pašto kodas: 300222
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Casalean Lenuța
El. paštas: casalean.lenuta@dab.rowater.ro
Telefonas: +40 256491848
Faksas: +40 256491798
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: WWW.ROWATER.RO/DABANAT
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Gospodărirea apelor

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Modernizare sediu întreținere canal navigabil

Nuorodos numeris: 35/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45453000 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Proiectare si executie pentru lucrarea „Modernizare sediu intretinere canal navigabil, municipiul Timisoara, judet Timis”, conform caietului de sarcini:

— Proiectare — 25 437,78 RON fara TVA,

— Asistenta tehnica de proiectare — 7 631,34 RON fara TVA,

— Certificat energetic al cladirii — 840 RON fara TVA,

— C+M — 508 755,69 RON fara TVA,

— Utilaje, echipamente tehnice si functionale — 18 000 RON fara TVA.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 555 800.00 RON
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71242000 Projektų ir modelių rengimas, kainų prognozės
71314300 Energijos efektyvumo konsultacinės paslaugos
71322000 Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO424 Timiş
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Municipiul Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 35.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Proiectare si executie „Modernizare sediu intretinere canal navigabil”, conform caieti sarcini:

— Proiectare — 25 437,78 RON fara TVA,

— Asistenta tehnica de proiectare — 7 631,34 RON fara TVA,

— Certificat energetic al cladirii — 840 RON fara TVA,

— C+M — 508 755,69 RON fara TVA,

— Utilaje, echipamente tehnice si functionale — 18 000 RON fara TVA.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 258
Pavadinimas:

Modernizare sediu întreținere canal navigabil

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
14/12/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: GTI Sanbod Construct S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. Câmpului nr. 71
Miestas: Timișoara
NUTS kodas: RO424 Timiş
Pašto kodas: 300667
Šalis: Rumunija
El. paštas: burghinatraian@yahoo.com
Telefonas: +40 788286650/ +40 730715200
Faksas: +40 256202615
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 560 664.81 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 555 800.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucuresti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Oficiul Juridic al Administrației Bazinale de Apă Banat
Adresas: Bulevardul Mihai Viteazu nr. 32
Miestas: Timișoara
Pašto kodas: 300222
Šalis: Rumunija
El. paštas: mircea.sumalan@dab.rowater.ro
Telefonas: +40 256491848
Faksas: +40 256491798
Interneto adresas: www.rowater.ro/dabanat
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/12/2018