Paslaugos - 56086-2019

05/02/2019    S25    Storitve - Obvestilo o oddaji naročila - Postopek s pogajanji brez javnega razpisa 

Slovenija-Ljubljana: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora

2019/S 025-056086

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Nacionalna identifikacijska številka: 5860199000
Poštni naslov: Verovškova ulica 70
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: sektor za javna naročila, Jaka Klavs
E-naslov: jaka.klavs@jhl.si
Telefon: +386 14740879
Telefaks: +386 14740880

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: javno podjetje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA

Referenčna številka dokumenta: LPT-27/17
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 360 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72300000 Podatkovne storitve
72600000 Storitve računalniške podpore in svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je na podlagi pooblastila prenesla izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine
Razlaga:

Dobavitelj in vzdrževalec nameščene programske opreme AVP sistema v Ljubljani je Asist d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki že skrbi za vzdrževanje in tehnično podporo delovanja semaforskega sistema s pripadajočo programsko opremo in za posodabljanje posameznih sklopov AVP SCADA. Podjetje Asist d.o.o. je razvijalec celotne programske opreme v prometnem centru (SCADA), v master koncentratorju, v podkoncentratorjih in v semaforskih napravah. Ima vse zahtevane certifikate za strojni in programski del omenjene opreme, ki jih redno obnavlja. Je lastnik izvornih kod za vso programsko opremo in avtorskih pravic ter za uporabo programske opreme podeljuje licence. Zaradi varovanja izključnih materialnih in avtorskih pravic je potrebno, da naročilo izpolni ta ponudnik.

Iz razloga, ki je povezan z varovanjem izključnih pravic, naročilo lahko izpolni le določen ponudnik. Glede na navedeno, za tehnično podporo, razvoj, nadgradnjo in parametriranje programske opreme za semaforski sistem v MOL (za opremo AVP SCADA in informacijski paketi za podkoncentratorje in master koncentrator), ni mogoče zagotoviti poljubnega najugodnejšega ponudnika pod pogoji odprtega postopka javnega naročanja, ki bi zagotovil enakost med ponudniki pri sodelovanju v razpisu. Zato je naročnik presodil, da je izvedba postopka s pogajanji brez predhodne objave edini možni način zagotovitve tehnično brezhibnega vzdrževanje in podpore ter parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket.

Na podlagi navedenega bo naročnik predmet javnega naročila oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave upoštevajoč 3. alinejo c točke 46. člena ZJN-3.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 182-373248
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/12/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Asist avtomatizacija sistemov d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1194682000
Poštni naslov: Cesta Ljubljanske brigade 23A
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20 941.85 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Poštni naslov: Verovškova ulica 70
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31/01/2019