Paslaugos - 561178-2018

20/12/2018    S245

Čekija-Praha: Užteršto dirvožemio apdorojimo paslaugos

2018/S 245-561178

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Česká republika - Ministerstvo financí
Nacionalinis registracijos Nr.: 00006947
Adresas: Letenská 525/15
Miestas: Praha 1
NUTS kodas: CZ01 Praha
Pašto kodas: 118 10
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Anna Chadimová
El. paštas: anna.chadimova@mfcr.cz
Telefonas: +420 257041111
Faksas: +420 257042788
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.mfcr.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00030153
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00030153
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90522300 Užteršto dirvožemio apdorojimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace na dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy“, zpracované

14. 9. 2018 společností SUEZ Využití zdrojů a.s.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ053 Pardubický kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Místem plnění veřejné zakázky je deponie společnosti PARAMO, a.s. v k.ú. obce Časy, Pardubický kraj.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění je dokončení sanace kontaminované saturované a nesaturované zóny deponie PARAMO v k.ú. Časy včetně zpětné rekultivace lokality a realizace sanačního a postsanačního monitoringu.

Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže a dosažení cílových parametrů sanace definovaných v rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové č.j. ČIŽP/45/OOV/SR01/0603603 .003/11/KAC – O 4/11 ze dne 3.1. 2012, tj. pro zeminy ukazatel C10 – C40 max. 10 000 mg/kg sušiny a pro podzemní vody odstranění fáze ropných látek.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 87
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 17. 01. 2019 od 11:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:45 hodin před vstupní branou deponie Časy (p.p. 256/18 k.ú. Časy).

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši 200.000,- CZK.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Profesní způsobilost dle § 77 zákona ZVZ dodavatel prokáže předložením těchto dokladů:

— Výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a Živnostenským oprávněním:

— pro geologické práce, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru,

— k podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) popř. jiným ŽO obdobného charakteru,

— k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, popř. jiným ŽO obdobného charakteru,

— k podnikání v oblasti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 a 3 Živnostenského zákona – obor činností – testování, měření, analýzy a kontroly, popř. jiným ŽO obdobného charakteru,

— k provádění staveb, jejich změn a odstraňování, popř. jiným ŽO obdobného charakteru,

— pro výkon zeměměřičských činností, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 31/01/2019
Vietos laikas: 23:59
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/02/2019
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

Letenská 525/15, Praha 1

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

S ohledem na povinnost podání nabídek pouze v elektronické podobě, je uvedené datum a čas pro otevírání nabídek pouze orientační a uváděné zadavatelem pouze z důvodu povinné položky v tomto formuláři.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Zadavatel stanovuje jako závaznou obchodní podmínku, že dodavatel musí stanovit Nabídkovou cenu tak, aby její výše bez DPH nebyla vyšší než 300 000 000,- CZK. Pokud dodavatel nabídne vyšší Nabídkovou cenu, jedná se o porušení obchodních podmínek veřejné zakázky, jeho nabídka bude vyřazena a účastník zadávacího řízen vyloučen.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/12/2018