Paslaugos - 566775-2019

Submission deadline has been amended by:  607192-2019
29/11/2019    S231

Nyderlandai, Olandija-Haarlem: Sausumos transporto pagalbinės paslaugos

2019/S 231-566775

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Provincie Noord-Holland
Nacionalinis registracijos Nr.: 24460435
Adresas: Houtplein 33
Miestas: Haarlem
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 2012 DE
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: Edwin Bergman
El. paštas: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telefonas: +31 622244064
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.noord-holland.nl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c6686ecb7dc0794e8d693271b523a917
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c6686ecb7dc0794e8d693271b523a917
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

De centrale overheden voeren centrale bediening uit: het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement, stadstoezicht en -beheer (cameratoezicht), parkeren en crowd- en eventmanagement. Dat kan effectiever en efficiënter als taken slim worden gecombineerd en geïntegreerd, en/of de uitvoering meer aan private partijen wordt overgedragen waar dat kan. De afgelopen jaren hebben publiek-private partijen met betrokkenheid van het ministerie van IenW een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. De marktconsultatiefase is afgerond met de publicatie van de eindrapportage. PNH initieert met deze aankondiging, als penvoerder van het landelijke programma iCentrale, de aanbestedingsfase. De te sluiten raamovereenkomsten voor de 19 percelen worden, namens en ten behoeve van, de deelnemende DCO’s (provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Utrecht en gemeenten Almere, Leiden, Deventer, Dordrecht en Zwolle) afgesloten.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 80 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Managing agent beheer en onderhoud objecten (prestatiesturing t.b.v. DCO)

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79994000 Sutarčių administravimo paslaugos
79620000 Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos
50230000 Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 1: het in stand houden van een goede werking (technisch en functioneel) van objecten van een DCO die voor centrale bediening in een of meer domeinen worden ingezet.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Opleiden personeel as a service (multidomein operators, netwerkmanagers)

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79632000 Personalo mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 2: het opleiden van eigen operationeel en/of tactisch personeel (operators, netwerkmanagers) van een decentrale overheid conform de landelijke multidomeinopleiding.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Leveren multidomein personeel as a service (operators, netwerkmanagers)

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79620000 Aprūpinimo personalu, įskaitant laikinus darbuotojus, paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 3: het aan een decentrale overheid (tijdelijk) leveren van personeel dat is opgeleid conform de landelijke multidomeinopleiding om in de bediencentrale van de decentrale overheid de rol van operator en/of netwerkmanager te vervullen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Data en informatie

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 4: het zorgen dat de juiste data en informatie van centraal te bedienen objecten beschikbaar komen en slim worden verwerkt voor multidomeinbediening. Deze informatie wordt gebruikt door de iHMI Business Logic.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

IHMI Business Logic (iCentrale intelligentie)

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 5: het leveren van de intelligentie van een (multidomein)bediencentrale, waaronder slimme verwerkingssoftware (Business Logic) en integrated Human Machine Interface (iHMI).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

IBediendesk (integrated bediendesk)

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het Slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 6: het leveren, plaatsen en onderhouden van een iBediendesk, een integrated bediendesk, om vanuit de eigen bediencentrale van een decentrale overheid multidomeinbediening te kunnen uitvoeren.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Koppelen bestaande systemen met iCentrale

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 1: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt geholpen bij het slimmer en beter uitvoeren van de bedientaken.

Perceel 7: het technisch en functioneel koppelen van de bestaande (veelal maatwerk) centrale systemen en applicaties van een decentrale overheid, om deze te kunnen aansluiten op de gestandaardiseerde multidomeintechniek conform de iCentrale Blauwdruk.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden twee maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Verkeersmanagement as a service (VMaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712700 Eismo valdymo paslaugos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 2: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 8: het op afstand managen van verkeersstromen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Brug- en sluisbediening as a service (B&SBaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 9
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712700 Eismo valdymo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 2: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 9: het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft Opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Tunnelbewaking en -bediening as a service (TB&BaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 10
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712700 Eismo valdymo paslaugos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 2: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 10: het op afstand bewaken en bedienen van tunnels.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Parkeermanagement en -beheer as a service (PM&BaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 11
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
98351000 Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 2: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 11: het op afstand beheren van parkeerobjecten, waaronder parkeergarages, parkeerautomaten en fietsenstallingen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Crowd- en eventmanagement as a service (C&EMaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 12
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
63712700 Eismo valdymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 2: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 12: het op afstand managen van verkeers- en voetgangersstromen en menigten bij evenementen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Stadstoezicht en -beheer as a service (ST&BaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 13
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
75242100 Viešosios tvarkos paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 2: decentrale overheid heeft eigen centrale bediening, maar wordt ondersteund met extra bediencapaciteit op afstand (bijvoorbeeld buiten kantooruren of op drukke momenten).

Perceel 13: het op afstand toezicht houden in de openbare ruimte ten behoeve van veiligheid en handhaving.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden twee maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Verkeersmanagement as a service (VMaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 14
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712700 Eismo valdymo paslaugos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
50230000 Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 3: decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 14: het op afstand managen van verkeersstromen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Brug- en sluisbediening as a service (B&SBaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 15
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712700 Eismo valdymo paslaugos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
50230000 Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
38820000 Nuotolinio valdymo įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 3: decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 15: het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

TunnelBewaking en -bediening as a service (TB&BaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 16
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712700 Eismo valdymo paslaugos
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
50230000 Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 3: decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 16: het op afstand bewaken en bedienen van tunnels.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

parkeermanagement en -beheer (PM&BaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 17
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
98351000 Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo paslaugos
98351110 Automobilių aikštelių sustiprinimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 3: decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 17: het op afstand beheren van parkeerobjecten, waaronder parkeergarages, parkeerautomaten en fietsenstallingen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Crowd- en eventmanagement as a service (C&EMaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 18
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
63712710 Eismo stebėjimo paslaugos
63710000 Sausumos transporto pagalbinės paslaugos
63712700 Eismo valdymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 3: decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit Aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 18: het op afstand managen van verkeers- en voetgangersstromen en menigten bij evenementen.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Stadstoezicht en -beheer (ST&BaaS)

Pirkimo dalies Nr.: 19
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
75242100 Viešosios tvarkos paslaugos
50230000 Remonto, priežiūros ir panašios paslaugos, susijusios su keliais ir kitais įrenginiais
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL NEDERLAND
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cluster 3: Decentrale overheid besteedt de bediening van systemen en objecten uit aan een private partij, die verantwoordelijk wordt voor de prestaties onder regie van de overheid. De decentrale overheid wordt volledig ontzorgd door het slim en efficiënt managen van een of meerdere domeinen met inzet van verschillende iDiensten.

Perceel 19: het op afstand toezicht houden in de openbare ruimte ten behoeve van veiligheid en handhaving.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: G1 Inrichting Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
Sąnaudos - Vardas: G2 Tarieven Dienstverlening / Lyginamasis svoris: 0
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1.4.2020. In aanvulling op de initiële looptijd van 24 maanden heeft opdrachtgever het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal te verlengen voor steeds een periode van maximaal 12 maanden.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Optionele verlenging van de raamovereenkomst.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Eisen conform beschrijvend document, bijlagen en Standaardformulier Checklist A.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:

Deze Aanbesteding betreft de eerste aanbestedingsprocedure in het kader van de iDiensten. Om de marktontwikkeling te stimuleren en de kwaliteit van iDiensten steeds verder te kunnen verbeteren, is Opdrachtgever voornemens de Raamovereenkomst periodiek ‘open te stellen’. Dit betekent dat nieuwe marktpartijen zich kunnen inschrijven, nieuwe Decentrale Overheden zich kunnen aanmelden, de Opdrachtgever de specificaties en werkwijzen kan verfijnen en Raamcontractanten hun Inschrijving daarop kunnen aanpassen. Het ‘openstellen’ van de Raamovereenkomst is verder uitgewerkt in paragraaf 1.9. van het Beschrijvend Document.Wanneer de eerste ‘openstelling’ plaatsvindt is mede afhankelijk van de interesse van Decentrale Overheden en marktpartijen en de eerste (leer)ervaringen in de uitvoering. Het doel van het landelijk programma iCentrale is om publiekprivaat een landelijke transitie naar iDiensten op gang te brengen. De genoemde geraamde maximale opdrachtwaarde moet ook in dat licht worden gezien. Aan het genoemde bedrag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 086-206409
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 14:30

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Rechtbank te Noord-Holland
Miestas: Haarlem
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefonas: +31 883611179
Interneto adresas: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25/11/2019