Paslaugos - 566811-2018

22/12/2018    S247

Belgija-Briuselis: Paramos teikimas siekiant nustatyti veiksmų programų, vykdomų pagal Direktyvą 91/676/EB, metodus ir priemones

2018/S 247-566811

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paramos teikimas siekiant nustatyti veiksmų programų, vykdomų pagal Direktyvą 91/676/EB, metodus ir priemones

Nuorodos numeris: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Bendras sutarties tikslas yra padėti Europos Komisijai kaupiant, lyginant ir apibendrinant informaciją apie priemones, įgyvendintas pagal Direktyvą 91/676/EEB (Nitratų direktyvą) 28 valstybėse narėse ir, kur taikoma, regioniniu lygiu, siekiant vykdyti direktyvos nuostatas.

Sutartyje daugiausia dėmesio skiriama priemonėms ir teisinėms priemonėms, kylančioms iš Nitratų direktyvos 5 straipsnio, pagal kurį reikalaujama, kad valstybės narės kurtų veiksmų programas, kuriose būtų numatytos priemonės, skirtos užkirsti kelią ir mažinti nitratų išplovimo ir nutekėjimo po žemės ūkio veiklos riziką.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 173 635.54 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rangovas daugiausia atliks dokumentacijos tyrimą ir analizę, taip pat sukurs elektroninį aprašą.

Reikės dirbti su jau turima informacija, surinkta įgyvendinant Nitratų direktyvą (esami tyrimai, Nitratų direktyvos įgyvendinimo ataskaitos, valstybių narių teikiama ad hoc informacija ir kt.), ir informacija, kurią rangovas turės surinkti savarankiškai atlikdamas dokumentacijos tyrimus, arba informacija, kurią suteiks Komisijos agentūros.

Ypač rangovas turės:

1) 28 valstybėse narėse ir jų regionuose sukurti elektroninį teisinių priemonių ir priemonių aprašą (t. y. vartotojams patogų atnaujinamą vikį ir duomenų bazę), kaip numatyta Nitratų direktyvos 5 straipsnyje;

2) pabrėžti pagrindinius metodų ir priemonių skirtumus įgyvendinant Nitratų direktyvą;

3) nurodyti esamą gerąją praktiką įgyvendinant Nitratų direktyvą;

4. Nustatyti potencialų tarpvalstybinį poveikį dėl metodų ir priemonių skirtumo įgyvendinant Nitratų direktyvą;

5) nustatyti skirtingų pagal Nitratų direktyvą taikomų metodų ir priemonių sąveikas su ES teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva.

Sutarčiai įgyvendinti reikalaujama turėti aukštąjį išsilavinimą arba profesinės patirties šiose srityse: agronomijos, išplitusios maisto medžiagų taršos, ES aplinkosaugos politikos, rašytinių ir skaitmeninių duomenų rinkimo, skaitmeninių duomenų valdymo ir duomenų bazių kūrimo.

Viena 12 mėnesių trukmės sutartis, bendras biudžetas – 200 000 EUR.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 70
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Tai buvo anksčiau publikuota 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL S 056-123139 su antrašte „Nitratų veiksmų programos: priemonių ir geriausios patirties vertinimas“ (suma – 200 000 EUR). Sutarties rūšis – ETU.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 135-307154
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.0202/2018/789617/SER/ENV.D.1
Pavadinimas:

Paramos teikimas siekiant nustatyti veiksmų programų, vykdomų pagal Direktyvą 91/676/EB, metodus ir priemones

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/11/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: University of Hertfordshire Higher Education Corporation Agriculture and the Environment Research Unit (AERU), School of Life and Medical Sciences
Adresas: Room C112, College Lane, Hatfield, Herts
Miestas: Hatfield
NUTS kodas: UK UNITED KINGDOM
Pašto kodas: AL109 AB
Šalis: Jungtinė Karalystė
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 200 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 173 635.54 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11.1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxemburg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/12/2018