Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 572786-2021

10/11/2021    S218

Polonia-Varşovia: Contract-cadru pentru furnizarea de consultanță în afaceri și expertiză legată de EUROSUR

2021/S 218-572786

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 200-520700)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Persoană de contact: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.frontex.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de consultanță în afaceri și expertiză legată de EUROSUR

Număr de referinţă: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este furnizarea de consultanță și expertiză în afaceri legate de EUROSUR, așa cum este descris în Termenii de referință (anexa II).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 200-520700

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 15/11/2021
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 29/11/2021
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 16/11/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 30/11/2021
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: