Lucrări - 575114-2019

05/12/2019    S235

România-Drobeta-Turnu Severin: Lucrări de construcţii de dezvoltare urbană

2019/S 235-575114

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 230-563471)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Număr naţional de înregistrare: 4426581
Adresă: Str. Mareșal Ion Averescu nr. 2
Localitate: Drobeta-Turnu Severin
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Cod poștal: 220131
Țară: România
Persoană de contact: Laura Burtea
E-mail: achizitii@primariadrobeta.ro
Telefon: +40 252314379
Fax: +40 252316317

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariadrobeta.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști” cod SMIS 128542

Număr de referinţă: 4426581_2019_PAAPD1101513
II.1.2)Cod CPV principal
45211360 Lucrări de construcţii de dezvoltare urbană
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractele de achizitie publica pentru „Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști” au ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice pentru obtinere autorizatie de construire (P.A.C.), documentatie tehnica de organizare a executiei (P.O.E.) si a proiectului tehnic, a detaliilor de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului in perioada de executie a lucrarilor precum si executia propriu-zisa a lucrarilor de constructii montaj. Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie conform Hotărârii nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice precum si asistenta tehnica de specialitate pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare in conformitate cu proiectul tehnic elaborat si verificat de cat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 230-563471

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
VII.2)Alte informații suplimentare:

In loc de – IV.4) Prezentarea ofertei, IV.4.1) Modul de prezentare al propunerii tehnice. Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va contine:

(c) Graficul de executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, la nivel de activitati si subactivitati in concordanta cu specificul lucrarilor (pentru fiecare lot).

A se citi – IV.4) Prezentarea ofertei, IV.4.1) Modul de prezentare al propunerii tehnice Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va contine:

(c) Graficul de executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, la nivel de activitati si subactivitati in concordanta cu specificul lucrarilor.

In loc de – IV.4.2) Modul de prezentare al propunerii financiare – in cadrul propunerii financiare se va prezenta:

— formularul de oferta si anexe la formularul de ofertă. Oferta financiară se va prezenta în RON fără TVA. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. Valoarea totala a ofertei va cuprinde contravaloarea serviciilor de proiectare, a serviciilor de verificare tehnica a proiectelor de catre verificatori atestati, a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si contravaloarea lucrarilor,

— centralizatorul pe obiectiv F1,

— centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări F2,

— grafic fizic si valoric de executie a lucrarii la nivel de categorii de lucrari pentru fiecare obiectiv.

A se citi – IV.4.2) Modul de prezentare al propunerii financiare – in cadrul propunerii financiare se va prezenta:

— formularul de oferta si anexe la formularul de ofertă. Oferta financiară se va prezenta în RON fără TVA. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.Valoarea totala a ofertei va cuprinde contravaloarea serviciilor de proiectare, a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si contravaloarea lucrarilor,

— centralizatorul pe obiectiv F1,

— centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări F2,

— grafic fizic si valoric de executie a lucrarii la nivel de categorii de lucrari pentru fiecare obiectiv.