Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 575304-2018

TITytułBelgia-Bruksela: Umowa ramowa o audyty i kontrole oraz opracowanie strategii audytów i kontroli w obszarze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
NDNumer publikacji ogłoszenia575304-2018
PDData publikacji28/12/2018
OJNumer wydania Dz.U. S249
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany21/12/2018
DTTermin składania ofert28/02/2019
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)79212100 - Usługi audytu finansowego
79212200 - Usługi audytu wewnętrznego
79212400 - Usługi audytu nadużyć finansowych
79212500 - Usługi kontroli rachunkowej
79419000 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
79212000 - Usługi audytu
RCMiejsce realizacji (NUTS)BE
IAAdres internetowy (URL)https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE