W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Roboty budowlane - 576834-2018

TITytułPolska-Koziegłowy: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
NDNr dokumentu576834-2018
PDData publikacji29/12/2018
OJDz.U. S250
TWMiejscowośćKOZIEGŁOWY
AUNazwa instytucjiGmina i Miasto Koziegłowy
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekRoboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/12/2018
DTTermin12/03/2019
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV09331200 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45261215 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45321000 - Izolacja cieplna
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 - Usługi projektowania systemów grzewczych
RCKod NUTSPL224
IAAdres internetowy (URL)www.kozieglowy.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE