Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 576879-2019

TITitluRomânia-Bucureşti: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
NDNumărul documentului576879-2019
PDData de publicare05/12/2019
OJEdiția235
TWLocBUCUREŞTI
AUNumele autorităţiiInstitutul Național al Patrimoniului (10444949)
OLLimba originalăRO
HDRubricăServicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă
CYŢarăRO
AATip de autoritate1 - Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală
HAEU Institution-
DSDocument trimis03/12/2019
DTTermen-limită06/01/2020
NCContract4 - Servicii
PRProcedură1 - licitaţie deschisă
TDTip de document2 - Informaţii suplimentare
RPRegulament4 - Uniunea Europeană
TYTip de ofertă1 - Prezentare ofertă pentru toate loturile
ACCriterii de atribuire2 - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
PCCod CPV71000000 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
71241000 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
RCCod NUTSRO125
IAAdresă de internet (URL)www.patrimoniu.ro
DITemei juridicDirectiva privind achizițiile publice 2014/24/UE