Dostawy - 57697-2022

TITytułPolska-Katowice: Produkty farmaceutyczne
NDNumer publikacji ogłoszenia57697-2022
PDData publikacji02/02/2022
OJNumer wydania Dz.U. S23
TWMiejscowość nabywcyKATOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyGórnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany28/01/2022
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj proceduryV - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
TDRodzaj ogłoszeniaV - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33680000 - Wyroby farmaceutyczne
33600000 - Produkty farmaceutyczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22A
IAAdres internetowy (URL)www.bip.gcm.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE