Paslaugos - 579840-2019

06/12/2019    S236

Lenkija-Lubsko: Su atliekomis susijusios paslaugos

2019/S 236-579840

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 218-535392)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Lubsko
Adresas: pl. Wolności 1
Miestas: Lubsko
NUTS kodas: PL432 Zielonogórski
Pašto kodas: 68-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Iwona Poszwa
El. paštas: przetargi@lubsko.pl
Telefonas: +48 684576247
Faksas: +48 684576270

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.bip.lubsko.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lubsko w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Nuorodos numeris: OR.2710.3.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko, w określonej poniżej ilości maksymalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,

— bioodpady, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01,

— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 218-535392

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Yra:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko, w określonej poniżej ilości maksymalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,

— bioodpady, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08,

— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 06,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

Turi būti:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko, w określonej poniżej ilości maksymalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,

— bioodpady, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01,

— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

Dalies numeris: II.2.4
Yra:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko, w określonej poniżej ilości maksymalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,

— bioodpady, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08,

— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 06,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

Szacowana ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi:(na podstawie ostatnich 12 miesięcy + zwiększenie 20 % selektywna zbiórka)

— 3382 Mg — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

— 372 Mg – bioodpady,

— 312 Mg – metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,

—212 Mg – odpady wielkogabarytowe.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Turi būti:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lubsko, w określonej poniżej ilości maksymalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01,

— bioodpady, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01,

— metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07.

Szacowana ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi:(na podstawie ostatnich 12 miesięcy + zwiększenie 20 % selektywna zbiórka)

— 3382 Mg — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

— 372 Mg – bioodpady,

— 312 Mg – metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,

— 212 Mg – odpady wielkogabarytowe.

Szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

VII.2)Kita papildoma informacija: